نویسنده = ملوک السادات حسینی بهشتی
قابلیت تبدیل اصطلاح‌نامه به هستی‌شناسی (مرور سیستماتیک)

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 105-127

10.22067/infosci.2021.23662.0

منصوره دمرچی لو؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه گسترش پرس‌وجو در زبان فارسی

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 201-220

10.22067/riis.v0i0.73983

داود حاصلی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ هاشم عطاپور؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


طراحی مدل معنایی آموزش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 63-86

10.22067/riis.v0i0.69684

امیرحسام رادفر؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ ملوک ‏السادات حسینی بهشتی