نویسنده = محمدرضا کیانی
نقش هدف‌های اجتماعی به عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی در رفتاراطلاعاتی

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 124-144

10.22067/riis.v9i1.62648

رکسانا کیهانی؛ محمدرضا کیانی؛ محمدجواد هاشم زاده


ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 243-263

10.22067/riis.v0i0.65302

سولماز فروتنی؛ محسن نوکاریزی؛ محمد رضا کیانی؛ حمید رضا مختاری اسکی


استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 73-89

10.22067/riis.v7i1.49765

فاطمه دهقان دیسفانی؛ محمدرضا کیانی؛ محمد اکبری بورنگ