نویسنده = عبدالرسول خسروی
پیشنهاد مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 184-207

10.22067/infosci.2021.23984.0

زهرا صفایی؛ عبدالرسول خسروی؛ رضا رجبعلی بگلو


رویکردی نو به کتابخانه‌های عمومی‌ در ارائه خدمات اطلاعات سلامت: بررسی موردی کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 23-40

10.22067/riis.v7i2.60555

عبدالرسول خسروی؛ نسرین محمودی؛ رضا بصیریان جهرمی؛ عبدالله حاجیوندی


ارزیابی سطح خوانایی وب‌سایت‌های‌ تغذیه و رژیم درمانی فارسی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 322-334

10.22067/riis.v7i1.47146

عبدالرسول خسروی؛ سمیه موسوی نژاد؛ فاطمه برازجانی؛ رضا بصیریان