انتشار شماره جدید نشریه

انتشار شماره جدید نشریه

به اطلاع خوانندگان گرامی می‌رساند مقاله‌های آخرین شماره پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی (دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24)، با 15 مقاله، در 350 صفحه، آذرماه 1401 بر روی سایت پژوهش‌نامه به نشانی https://infosci.um.ac.ir/issue_5408_5483.html  در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.