اهداف و چشم انداز

دامنه موضوعی

موضوعات اصلی این نشریه به شرح زیر هستند:

 • نظریه‌های اطلاعاتی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • بازیابی اطلاعات
 • نظام‌های بازیابی اطلاعات
 • موتورهای جستجو
 • الگوریتم‌های جستجو
 • کلان داده
 • داده کاوی
 • استانداردهای ابرداده
 • مدیریت داده، اطلاعات و دانش
 • سازماندهی اطلاعات و دانش
 • رده‌بندی
 • چکیده‌نویسی، نمایه‌سازی
 • بازنمایی اطلاعات
 • تعامل انسان رایانه
 • تعامل انسان اطلاعات
 • معماری اطلاعات و دانش
 • رفتار اطلاع‌یابی
 • فلسفه اطلاعات
 • کتابخانه‌های دیجیتال
 • کتابخانه‌های دانشگاهی
 • کتابخانه‌های تخصصی
 • کتابخانه‌های آموزشگاهی

اهداف

این پژوهش‌نامه با هدف ارتقای سطح علمی کشور در زمینه موضوعات یاد شده در بالا اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی پژوهشگران می‌کند. این نشریه تلاش دارد تا با انتشار آخرین نتایج پژوهش‌های متخصصان در زمینه‌های ذکر شده، چشم‌انداز روشن و مشخصی را برای پژوهشگران به منظور دستیابی به نتایج جدید و دقیق در کشور از طریق انجام پژوهش‌های هدفمند، فراهم نماید. 

 

این پژوهش‌نامه در پی تحقق هدف‌های زیر است:

 • ایجاد بستری مناسب برای انتشار نظریه‌ها، یافته‌ها و دیدگاه‌های علمی؛
 • گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران و خوانندگان؛
 • افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی مقاله‌های انتشاریافته در سطح ملی و فراملی؛
 • ارتقای سطح دانش و پژوهش در کشور؛
 • ترویج اشتراک دانش در میان اندیشمندان حوزه‌های مختلف کشور در جامعه دانشی.

 

«پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی»، حاصل مقاله‌های برگرفته شده از نتایج پژوهش‌هایی در زمینه‌های نظریه‌های اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازیابی اطلاعات و مانند آن است؛ همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین‌رشته‌ای دارند و مستقیماً سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام‌های بازیابی اطلاعات را مورد واکاوی قرار می‌دهند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشند، پذیرش می‌کند. مقالاتی که جنبه‌های نظری و فلسفی مباحث علم اطلاعات و دانش‌شناسی را بررسی، واکاوی و تحلیل و ترسیم نماید، در رأس توجه هیأت تحریریه این نشریه قرار می‌گیرند.