نقدی بر کتاب «رده BP اسلام: گسترش ردۀ اسلام بر اساس نظام رده‌بندی کنگره»

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

کتابخانه آیت الله بروجردی قم

چکیده

کتاب «رده BP: گسترش ردۀ اسلام براساس نظام رده‌بندی کنگره» تدوین احمد طاهری عراقی، حدود نیم‌قرن است که برای طبقه‌بندی منابع کتابخانه‌ای به‌عنوان ابزار کار و راهنما کنار دست فهرستنویسان قرار دارد. ویراستاران سوم این اثر زهره علوی، زهرا سادات مدرسی، محبوبه قربانی می‌باشند. در حوزۀ کتابداری دشواریِ تدوین و تهیه گسترش‌ها بر کسی پوشیده نیست، اما نارسایی و کمبودهای این‌گونه آثار در کتابخانه‌هایی مشخص می‌‌شود که به‌طور تخصصی آن‌را به کار گرفته‌اند. نوشتار حاضر بر پایۀ تجربه و به‌کارگیری گسترش «ردۀ اسلام» در کتابخانه‌ها، همچنین آشنایی و تسلط بر علوم اسلامی، پس از معرفی مختصر کتاب، به افزوده‌ها و کاستی‌های ویرایش جدید می‌پردازد. برای برطرف کردن کاستی‌ها و کاربرد جامع و صحیح این اثر پیشنهادهایی مطرح شده که در پنج گروه دسته‌بندی شده‌اند: اول: اصلاحاتی که در راهنمایی و آموزش فهرستنویس مؤثرند؛ دوم: افزودن شماره‌ها برای سر عنوان‌های مناسبی که پشتوانۀ انتشاراتی دارند؛ سوم: مثال‌های مناسب برای برخی شماره‌ها؛ چهارم: اصلاحاتی برای کنار هم قرار دادن موضوعات مناسب؛ پنجم: توجه به اصلاحاتی که در آن به سیاست کتابخانه‌ای توجه شود، تا این گسترش در تمام کتابخانه‌های تخصصی و غیره کاربرد بیشتر و بهتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغتنامه. تهران: دانشگاه تهران، سازمان لغتنامه.
سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران (1386). قانون اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران.
طاهری عراقی، احمد و علوی، زهره و مدرسی، اکرم سادات و قربانی، محبوبه (1394). رده BP اسلام: گسترش ردۀ اسلام بر اساس نظام کنگره. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
طباطبایی، محمدحسین (1389). معنویت تشیع و چند مقاله دیگر. قم: تشیع.
نجف‌زاده بارفروش، محمدباقر (1373). دانش حدیث. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).
آندرسون، جیمز. دی. (بی‌تا). ترجمه حمیدرضا جمالی مهموئی. سازماندهی دانش. بازیابی شده در 29/1/ 1399، از
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%8A%20%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.aspx
ولیش، هانس اچ، اسمیراگلیا، ریچارد پی. (بی‌تا). ترجمه فیروزه برومند. رده‌بندی کتابخانه‌ای. بازیابی شده در 29/1/1399، از
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pages/%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%8A.aspx
CAPTCHA Image