دسترسپذیری به کتاب چاپی در کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان: سونامی استناد کاذب در پایان‌نامه‌های تحصیلی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
هدف: تعیین نرخ دسترسی فیزیکی به کتاب‌های فارسی و انگلیسی در دانشگاه اصفهان، با هدف بهبود دسترس‌پذیری به آنها در شبکه کتابخانه‌ای این دانشگاه.
روش: سیاهه‌ای از 2972 عنوان کتاب استناد شده در 97عنوان پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان تهیه شد. در گام نخست موجود بودن هر یک از رکوردهای کتابشناختی در فهرست پیوسته کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان بررسی شد. در گام دوم موجود بودن فیزیکی عناوینی که رکوردهای کتابشناختی آنها یافته شد، در قفسه مشخص و بدین ترتیب نرخ دسترس‌پذیری به آنها تعیین شد. در گام سوم تلاش شد دلایل موجود نبودن اقلام یافت نشده در قفسه، شناسائی و موانع دسترس‌پذیری شناخته شود. برای منظور اخیر با کتابداران بخش امانت مصاحبه انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده از سیاهه وارسی با استفاده از نرم افزار آماری و آمار توصیفی تحلیل شد.
یافته‌ها: دو نرخ دسترسی به دست آمد: 4/22% برای تمام کتاب‌های چاپی که در 97 پایان‌نامه به آنها استناد شده بود، و 69% برای کتاب‌هایی که فهرست پیوسته موجود بودن آنها را نشان می‌داد. بر پایه نمونه‌گیری از 1668 عنوان انگلیسی ناموجود مورد استناد و جستجوی آنها در فهرست‌های پیوسته 6 کتابخانه در دیگر دانشگاه‌های عمده کشور و پایگاه گوگل‌بوک، معلوم شد به احتمال 95%، حداکثر 19% آنها را می‌توان در داخل کشور یافت. این امر را می‌توان نشان دهنده پدیده استناد کاذب دانست که از مصادیق سوء رفتار آکادمیک است. دیگر موانع دسترسی فیزیکی به کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های دانشگاه به ترتیب عبارتند از: نقایص مدیریت مجموعه، در امانت بودن، و پراکنده بودن در واحدهای کتابخانه‌ای متعدد (به ویژه در دو کتابخانه خوابگاهی تک جنسیتی). در مصاحبه با کتابداران کاستی‌های مدیریت مجموعه، مشخص نبودن وضعیت منابع وجین شده، انجام ندادن شلف‌خوانی، بی‌دقتی در صحافی و مشکلات نرم‌افزار فهرست کتابخانه عنوان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accessibility of printed book collection at the University of Isfahan: the tsunami of false

نویسندگان [English]

  • mahsa poorhaghani
  • ebrahim Afshar
  • Mozaffar Cheshmeh-Sohrabi
چکیده [English]

Abstract

Purpose: Measures the rate of physical accessibility to printed book collection at a major Iranian university library system.

Methodology: A list of 2972 titles cited in 97 theses completed in the last two years was checked against the online catalog of the University of Isfahan (Iran) to determine their availability, then search was carried out to find out how far titles with records in the catalog are actually accessible. Possible barriers to accessibility were explored through interviews with responsible library staff as informants.

Findings: Two accessibility rates were identified: 22.4% for the total number of cited items, the second 69% for the 962 titles for which records were found in the university online catalog, i.e. if they were available. A sample was drawn from the total number of 1668 unavailable English language citations and checked against the collections of 6 major universities nationwide and in the Google Books for full-texts. The outcome was that at best, not more than 19% were available. This, most probably reveals a gross false citation by the authors of the theses, hence a case for academic misconduct. Other barriers to physical accessibility to 962 available titles (100%) were: 1) problems of collection management practices (17.9%), being on loan (9.6%), and being held in libraries in numerous libraries scattered campus wide, in particular two dormitories libraries banned to students of opposite sex. Problems with collection management practices, according to the staff interviewed, included failure to delete records of wed titles from the catalog, lack of systematic inventory checks, errors of binding, and deficiencies with the library software.

CAPTCHA Image