توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه‌ها

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: توسعه و افزایش منابع مالی کتابخانه ها از طریق ارائه خدمات حق الزحمه ای و همچنین مشخص کردن راهکارهایی در همین راستا می باشد.
روش: طی این مقاله عواملی مانند نوع کتابخانه، نوع خدمات، محیط و امکانات، به منظور تدوین و اجرای راهکارهای افزایش منابع مالی کتابخانه ها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته اند.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که شناسایی عواملی مانند نوع کتابخانه، نوع خدمات، محیط و امکانات و همچنین برقراری عوامل اجرایی نظیر خدمات تحویل مدرک، خدمات نسخه برداری، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و خدمات مشاوره ای می توانند از جملة خدمات حق الزحمه ای کتابخانه ها محسوب شده و در راستای تحقق اهداف مقاله به طور موثر و کارآمد نقش آفرین باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing fee -based library services

نویسندگان [English]

  • hamid Gahzizadeh
  • rahman marefat
چکیده [English]

Abstract:

Purpose: This paper aims to discuss different aspects of Development and increaseding library fundsing is throughbased on service fees. It also attemps to and identifying solutions in this fieldmatter.

Methodology: In this paper, factors such as the type of library, services, environments and facilities in order needed to develop and implement strategies to for increasing the financial resources of libraries have been studied and identified discussed through a review of the literature and anticipations.

Findings: Findings Showed that factors such as the type of library, type of services, environment and facilities, practical factors such as communication and document delivery services, transcription services, using databases, educational workshops and consulting services are among the services the that librariesy can be take into considerationed to get a fee. , to achieve the goals of the paper are effective and efficient role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial resources
  • library and Information Centers
  • fee -based library services
  • basic services
  • the changed services
  • library productions
CAPTCHA Image