ردپای جهانی شدن بر شاخص‌‌های تولید علم و فناوری

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

ایرانی

چکیده

چکیده
هدف: برای بسیاری جهانی شدن بیانگر دگرگونی‏ها و پیشرفت‏های علم و فناوری است. مواردی از قبیل پیشرفت در تولید انواع فناوری‏های نوین اطلاعاتی، در تولید علم و همکاری‌های علمی دانشمندان و همچنین به وجود آمدن انواع نظام‌های استنادی جهانی، منطقه‌ای و ملی و شیوه‌های رتبه‌بندی دانشمندان، نشریات، دانشگاه‌ها و کشورها شاهدی بر این مدعا است. علاوه بر این انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب گردیده است که ارتباط میان مردم و جوامع مختلف به سادگی امکان‌پذیر گردد. از این منظر جهانی شدن با انقلاب علمی و دانسته‌های جدید مرتبط است. مقاله حاضر ردپای جهانی شدن را بر شاخص‌های سنجش علم و فناوری بررسی می‌کند.
روش‌: در نگارش این مقاله رویکرد مروری – تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است؛ روش مورد استفاده در این پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای است. از این ‏رو، برای نگارش بخش‌های مختلف مقاله حاضر از منابع کتابخانه‌ای فارسی و انگلیسی در قالب‏های الکترونیکی و چاپی استفاده شده است.
یافته‌ها: تبیین جهانی شدن از بعد علمی و فناوری، چیستی و چرایی علم‌سنجی، تاثیرات جهانی شدن بر علم‌سنجی و نگاهی به پیامدهای جهانی شدن بر شاخص‌های سنجش علم و فناوری و همچنین آسیب‌شناسی آنها از مهم‌ترین یافته‏های این مقاله می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization Footprint on Indices of Science and Technology Production

نویسندگان [English]

  • farshid Danesh
  • Vera Rashidi
  • Mansour Mirzaie
چکیده [English]

Abstract

Purpose: To many people, globalization means inversion and progress in science and technology. Issues like progress in production of new information technologies, production of science and collaboration among scientists and also creation of different universal, regional and national citation systems, and ranking methods of scientists, journals, universities and countries are all a good example to this idea. In addition, revolution in information and communication technology facilitates communication among people and different societies. In this regard, globalization is relates to scientific revolution.

Methodology: In writing this article the Review-analytic approach was applied which is; the method implemented in this study in library readings. So, in order to author different parts of the current article, Persian and as well as English resources were used in both electronic and print formats.

Findings: This article studies on globalization footprint on indices of science and technology production. The main subjects in related to this research were identified as: explanation of globalization with the aspect of science and technology, scientometrics: what and why, impacts of globalization on scientometrics, an observation on results of globalization on measurement indices of science and technology and its pathology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Science and Technology
  • Science Production
  • Citation Systems
  • Impact Factor
  • Pathology
CAPTCHA Image