مدیریت رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

بحران‌سازی و بحران‌‌زدایی یکی از کارکردهای رسانه‌ها با کمک گرفتن از ابزارها و اهرم‌های نوین می‌باشد. رسانه‌ها با استفاده از راهبردها و فراراهبردها در ایجاد شرایط بحرانی می‌توانند در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جدید در گستره وسیعی نقش‌آفرینی کنند و موجب شکل‌دهی افکار عمومی گردند. چرا که امپراتور رسانه‌ای با بهره گیری از امکانات سرشار موجب شکل‌گیری نوعی استبداد اطلاعاتی از طریق گزینش و انتشار اطلاعات و اخبار انحصاری، تراست‌های خبری و اطلاعاتی و کارتل‌های رسانه‌ای در پرتو انقلاب اطلاعاتی شده است. همچنین استبداد رسانه ای که رواج گسترده‌ای پیدا کرده است، با استفاده از ابزارها و اهرم‌ها و با اتکا به فناوری افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرده و به ارائه چهره‌ای مخدوش از برخی از نظام‌های سیاسی، فرهنگ‌ها، قوم ها و یا دین های رقیب پرداخته است. چنین رسانه هایی به شکلی نظام‌مند نسبت به جهت‌دهی افکار عمومی، گرایش‌ها، عقاید و نگرش‌ها و رفتارها تلاش مضاعفی را به کار می‌بندد. به گونه‌ای که برخی -همچون آلوین تافلر و هایدی تافلر (1376)- از آن به جنگ جهانی فرهنگی-اطلاعاتی تعبیر کرده اند و به نقش اطلاعات درعرصه جهانی اذعان دارند.
در این مقاله رویکردی مدیریتی به بحران رسانه‌ای مبنای کار قرار گرفته است. این رویکرد شامل مدیریت بحران از طریق واکنش‌ سریع جلوگیری از انتشار اطلاعات کنترل‌شده، بازنگری در امیددهی و جز آن می‌باشد. همچنین سعی شده فرایند بحران‌سازی در جهان امروز -که به عنوان قدرت نرم ارتباطاتی نامیده شده است- بررسی و به این سئوال پاسخ داده شود که مدیریت بر رسانه چگونه و با اعمال چه شیوه‌ها و راهبردهایی افکار عمومی را در جهت رسیدن به هدف‌های تعیین شده هدایت می‌نماید.
کلید‌واژه‌ها: بحران رسانه، رسانه، قدرت نرم، امنیت سیاسی

عنوان مقاله [English]

Media Management and Engineering of People's Thinking

نویسنده [English]

  • mohammadrahim eivazi
چکیده [English]

Creating crisis and attempting to solve it is an important function of the mass media. This is carried out using a range of modern tools. Media can influence socio-political and cultural events employing strategies and meta-strategies to form the public thinking in the direction they aim. The media emperors and the press trusts manage to form some kind of information monopoly through influencing the selection and dissemination of monopolized news. They attempt to provide miss-understanding about some political, cultural, and national systems which they regard as rivals. The present paper reviews the media crisis from a management point of view taking into consideration a quick reaction against the control of the flow of information, revising the hope giving, etc. It also attempts to study the process of crisis creation which is known as the communication soft power. The focus is on the question that how and in what ways mass media would be able to manage media crisis and to form public opinions.

Keywords: Media crisis, Mass Media, Soft power

CAPTCHA Image