امکان‌سنجی مهار مستندات موضوعی پزشکی در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی موجود بر روی وب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی کنترل مستندات موضوعی پایگاههای اطلاعاتی پزشکی فارسی در محیط اینترنت است. بر اساس روش پژوهش این تحقیق از میان کلیدواژه های مورد استفاده کاربران اینترنت جهت جستجوی مقالات در بخش اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 50 کلیدواژه به طور تصادفی انتخاب گردید. ابتدا در مرحله پیش آزمون، این کلیدواژه ها در پایگاه اطلاعاتی مقالات پزشکی فارسیِ ایران مدکس مورد جستجو قرار گرفته و نتایج به دست آمده ثبت شد. این کلیدواژه ها با اصطلاحنامه پزشکی فارسی مطابقت داده شد و در صورت موجود بودن در این اصطلاحنامه در پایگاهی که مخصوص این پژوهش در محیط اکسِس طراحی شده بود، وارد شدند. سپس پایگاه کلیدواژه های مستند شده با هماهنگی با مسئولین پایگاه ایران مِدِکس وارد این پایگاه شده و دوباره مورد جستجو قرار گرفته و نتایج ثبت شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مهار مستندات، با درصد بسیار بالایی باعث بازیابی دقیق‌تر اطلاعات شده و از ریزش کاذب جلوگیری می‌نماید. نتایج این پژوهش می تواند به منظور اصلاح فرآیندهای ذخیره و بازیابی اطلاعات در محیط اینترنت، الگویی برای به کارگیری اصطلاحنامه‌ها به عنوان ابزارهای مهار مستندات در سایر پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در اینترنت ارائه دهد.
وا‍ژه‌های کلیدی: ذخیره و بازیابی اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی فارسی، مهار مستندات، اصطلاحنامه پزشکی فارسی، ریزش کاذب، مستند موضوعی

عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Subject Authority Control of Persian Medical Databases available on the Web

نویسندگان [English]

  • said Rezaishariabadi
  • abdorasool Khosravi
چکیده [English]

One of the most important factors challenging the issue of "information storage and retrieval" in the Internet environment is the lack of control on authorities, including subject authority control. The present research aims at examining the feasibility of subject authority control of Persian medical databases available on the Net. Based on research methodology, we have chosen 50 keywords by random from keywords utilized by users who searched databases for articles. In the pre-test stage, these keywords were searched in Iranmedex, a database for Persian medical articles. The keywords utilized by database users were compared with Persian medical thesaurus and those which exactly matched with the thesaurus words were entered in a designed database using Microsoft Access software. In the next stage, we entered these authorized keywords in Iranmedex. Findings of new search sessions revealed that control of authorities makes information retrieval more precise and accurate. It also prevents false drops. The research findings can be used for modifying the process of information storage and retrieval on the Internet. The research concludes with a model for applying thesauruses as authority control tools for other databases available on the Internet.
Keywords: Information storage and retrieval; Persian medical databases; Iranmedex; Authority control; Persian medical thesaurus; False drops

CAPTCHA Image