ملاحظات اخلاقی و علمی در طراحی و اجرای پرسشنامه‌ی اینترنتی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

رشد اینترنت تقریباً همه‌ی ابعاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش‌های اینترنتی از این تأثیرپذیری مستثنی نیستند. استفاده از اینترنت در پژوهش‌های علوم اجتماعی بطور فزاینده‌ای در حال رایج شدن است .با وجود اینکه اینترنت امکانات فراوان و با اهمیتی را برای انجام تحقیقات اجتماعی فراهم می‌سازد، اما منابع علمی مکتوب به زبان فارسی که مستقیماً کاربران، دانشجویان و محققان را از اهمیّت، اشکال و مهمتر از همه، ملاحظات اخلاقی و علمی در چگونگی طراحی و اجرای پرسشنامه‌ی اینترنتی آشنا نماید، یافت نشده است. این مقاله سعی دربررسی چنین مسایلی نموده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که طراحی و اجرای پرسشنامه‌های اینترنتی خاصه وب سایتی نیاز به آگاهی و بکارگیری ملاحظات اخلاقی و علمی دارد. این ملاحظات نقش اساسی در جمع‌آوری داده‌های معتبر و پایا ایفا می‌نمایند.
واژه‌های کلیدی: پرسشنامه؛ پرسشنامه‌ی اینترنتی؛ ملاحظات اخلاقی؛ ملاحظات علمی

عنوان مقاله [English]

Ethical and Scientific Considerations in the Design and Implementation of the Internet Questionnaire

نویسنده [English]

  • Heydar Janalizadeh
چکیده [English]

The growth of the Internet has impacted on virtually every aspect of society. Survey research is no exception (Solomon, 2001, p. 1). The use of the Internet for social science research is becoming increasingly common (Fox, Murray and Warm, 2003, p. 167). The Internet provides frequent and important opportunities in conducting social research. In this respect, although the Internet questionnaire is effective, no scientific Persian research that directly guides operators, students and researchers to design and implement the method has been found. This article aims to fill the gap. The results of this study demonstrate that the design and implementation of the Internet questionnaire notably web-based questionnaire require regarding both ethical and scientific considerations. These considerations vitally affect the collection of valid and reliable data.
Keywords: Questionnaire; the Internet questionnaire; ethical considerations; scientific considerations

CAPTCHA Image