نویسنده = فریده عصاره
ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 113-132

10.22067/riis.v3i1.9586

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ ملیحه نیک کار


از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات

دوره 2، شماره 2، آبان 1391، صفحه 13-22

10.22067/riis.v2i1.9873

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ علی حمیدی


بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلات علم اطلاعات

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 181-200

10.22067/riis.v2i2.13610

فریده عصاره؛ فرامرز سهیلی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ عبدالحمید معرف زاده