کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
مدیریت کلان‌داده مبتنی بر رایانش‌ابری در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سطح اول ایران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 357-379

10.22067/infosci.2021.67768.1001

سیده الهام هاشمی بنجار؛ ثریا ضیایی؛ مریم سلامی


مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مستندسازی و سازوکارهای آن

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 129-152

10.22067/riis.v7i1.58500

سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی


بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 283-305

10.22067/riis.v6i1.29447

احمد شعبانی؛ زهرا رحیمی؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی


طراحی مقیاس سنجش توانایی ارائه خدمات مرجع دیجیتال مشترک

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 301-317

10.22067/riis.v5i1.29219

محمد اکبری محله کلائی؛ حسن کیانی؛ عصمت مومنی