نویسنده = اعظم صنعت جو
تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روانشناختی کارکنان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 185-205

10.22067/riis.v6i2.46936

حسن محمودی؛ اعظم صنعت جو؛ ابولفضل طاهری؛ سید مسعود شفیعی