نویسنده = علیرضا اسفندیاری مقدم
مورد پژوهی اجتناب از اطلاعات در دانشجویان پزشکی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 198-219

10.22067/infosci.2021.24209.0

فرحناز نادربیگی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم


شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر براطلافرینی در ایران، همراه با ارائه الگوی نظری

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 27-45

10.22067/riis.v0i0.69978

بهروز بیات؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ علیرضا اسفندیاری مقدم