نویسنده = داورپناه داورپناه
نقشه تولید علم ایران براساس مقاله‌های نمایه شده در SCI-E

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 5-26

10.22067/riis.v7i1.39601

نرگس زندی روان؛ محمدرضا داورپناه؛ رحمت الله فتاحی


رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان

دوره 4، شماره 2، دی 1393، صفحه 30-49

10.22067/riis.v4i2.15069

حیدر مختاری؛ محمدرضا داورپناه؛ محمدحسین دیانی؛ محمدرضا آهنچیان


نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات

دوره 1، شماره 1، مهر 1390

10.22067/riis.v1i1.3311

داورپناه داورپناه؛ سالاری سالاری


بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

10.22067/riis.v7i1.5623

داورپناه داورپناه؛ رمضانی رمضانی


بررسی وضعیت وب سایت های ایرانی براساس معیارهای عمومی ارزیابی

دوره 05، شماره 2، آبان 1383

10.22067/riis.v5i2.5687

خالقی خالقی؛ داورپناه داورپناه