کلیدواژه‌ها = کتاب‌درمانی
تحلیل گفتمان دیدگاه کودکان دربارۀ عناصر نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی (REBT) در داستان‌‌ها

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 202-225

10.22067/riis.v0i0.80179

بهار قادری؛ مهری پریرخ؛ زهره سپهری شاملو؛ رحمت الله فتاحی


بررسی اختلالات شخصیتی در کتاب‌های کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتاب‌درمانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 317-338

10.22067/riis.v0i0.71456

هدی ژیان جهانی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ مه دخت پورخالقی چترودی