نویسنده = ������������������ �������������� ����������
بررسی میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری با استفاده از الگوریتم کی-مینز

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 321-337

10.22067/riis.v6i2.50090

طاهره ابوالقاسم مسلمان؛ عصمت مومنی؛ محسن حاجی زین العابدینی