1. شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای

پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ مجتبی وحیدی اصل

دوره 8، شماره 2 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 355-370

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.64249

چکیده
  مقدمه: در دهه‌های اخیر، واقعیت افزوده توجهات بیشتری را به خود جلب نموده و با افزودن لایه‌ای از اطلاعات مجازی، تجربه نوینی را برای کتابخانه‌ها نیز فراهم کرده است تا پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت عظیم و گوناگونِ کاربران را افزایش دهد. بر اساس این تحولات فناورانه، شناسایی ابعاد تاثیرگذاری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای هدف پژوهش ...  بیشتر

2. بررسی نظام مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

محسن حاجی زین العابدینی؛ مینا رفعتی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 257-279

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.55215

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش شناسایی نظام مدیریت امنیت اطلاعات (امنیت فیزیکی، امنیت ارتباطات، کنترل دسترسی به اطلاعات، مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و مدیریت پیوستگی عملیات) در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. ضرورت انجام این پژوهش از آنجا احساس می‌شود که در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی به امر حفاظت و امنیت کتابخانه‌ها ...  بیشتر

3. بررسی میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری با استفاده از الگوریتم کی-مینز

طاهره ابوالقاسم مسلمان؛ عصمت مومنی؛ محسن حاجی زین العابدینی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 321-337

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v6i2.50090

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری با استفاده از روش خوشه بندی و به کارگیری الگوریتم کی- مینز انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش نیمه تجربی و از طریق مشاهده مستقیم است. به منظور بررسی میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری، مجموعه ای شامل 23 آلبوم منتشر شده در تابستان سال 1391 انتخاب شد. ابتدا ...  بیشتر

4. ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت

شهربانو صادقی گورجی؛ علی اکبر پوراحمد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ ثریا ضیایی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 205-220

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.24674

چکیده
  هدف: هدف این مقاله بررسی قابلیت و توانایی موتور جستجوی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات و انتشارات نویسندگان پر استناد بر اساس هر نوع نگارش نام است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی و کتابخانه‌ای بود. جامعه نمونه شامل 10 نویسنده پر استناد غیر ایرانی از 5 رشته علمی بود ...  بیشتر