پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 10 شماره 2 (1388) مدیریت رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی عیوضی عیوضی چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) بررسی عوامل مؤثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بهزادی بهزادی , داورپناه داورپناه چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) چالش‌های شیوه نگارش زبان فارسی در بازیابی اطلاعات از موتورهای کاوش وب عبدالهی عبدالهی , جوكار جوكار چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) امکان‌سنجی مهار مستندات موضوعی پزشکی در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی موجود بر روی وب رضایی شریف آبادی رضایی شریف آبادی , خسروی خسروی چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) تحلیل استنادی مقالات چاپی و الکترونیک در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دفاع شده دانشگاه‌های شهر تهران در سال‌های 85- 1380 زندیان زندیان چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) شناسایی عوامل موثر بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی طلاكوب طلاكوب , بنی اقبال بنی اقبال چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک آزاد آزاد , شریف شریف چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) بررسی اضطراب کتابخانه‌ای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان خدیوی خدیوی , عابدی عابدی , شعبانی شعبانی چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) ملاحظات اخلاقی و علمی در طراحی و اجرای پرسشنامه‌ی اینترنتی جانعلیزاده جانعلیزاده چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) هنجاریابی «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی» (ای‌سی‌آر‌ال) برای جامعه‌ی دانشگاهی ایران قاسمی قاسمی , دیانی دیانی چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) بررسی گرایش‌های موضوعی مطالعه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتاب‌های مناسب دانش‌آموزان این دوره بیگدلی بیگدلی , الهام پور الهام پور , باجی باجی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) عوامل موثر بر چاپ مقالات علمی در نشریات علمی پژوهشی ( داخلی و خارجی ) از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد قائمی طلب قائمی طلب , میرحسینی میرحسینی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرحع کتابخانه های دانشگاهی : مطالعه موردی پریرخ پریرخ چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب فتاحی فتاحی چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) A Study of Linear Scatter of Articles and Growth Rate of Informatics in Information Storage and Retrieval Literature هاشم زاده هاشم زاده چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) مجلات الکترونیک فارسی و ابر برچسب ها مهراد مهراد , گیلوری گیلوری چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) طرح پیشنهادی وب سایت خدمات تحویل مدرک ایران حیدری حیدری , عصاره عصاره چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) بررسی وضعیت وب سایت های ایرانی براساس معیارهای عمومی ارزیابی خالقی خالقی , داورپناه داورپناه چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) ظریب تاثیر گذاری وب و سنجش آن در برخی سایتهای دانشگاهی ایران نوروزی نوروزی چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) سنجش اثر بخشی کارگاههای آموزشی مهراتهای سواد اطلاعاتی پریرخ پریرخ چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) رابطه میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعات آزاد آزاد , نوكاریزی نوكاریزی , قاسمی قاسمی چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها در باره وظایف ، دانش و مهارت های حرفه ای مرود انتظار آنها تهوری تهوری , فتاحی فتاحی چکیده
دوره 5 شماره 2 (1383) روابط میان رشته ای در علوم انسانی : تحلیل استنادی داورپناه داورپناه چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) نقش اینترنت و ماهواره در تغییرات فرهنگی و سیاسی کشورهای در حال توسعه : مروری بر یافته های پژوهش عیوضی عیوضی جزئیات
دوره 7 شماره 1 (1385) گزارشهای استنادی نشریات فارسی مهراد مهراد , مقصودی دریه مقصودی دریه چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) فلسفة علم مینوی بنیاد وحدت بخش حکمت متعالی و دانش عینی در پژوهشهای روان شناسی و علوم تربیتی لطف آبادی لطف آبادی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی , مکتبی فرد مکتبی فرد , عصاره عصاره چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) شناسایی و دسته بندی عوامل فردی و سازمانی موثر بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه بیگدلی بیگدلی , صباغی نژاد صباغی نژاد چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی جوكار جوكار , دهقانی دهقانی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری فرج‌پهلو فرج‌پهلو , زوارقی زوارقی چکیده
دوره 7 شماره 1 (1385) بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی داورپناه داورپناه , رمضانی رمضانی چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) شناسایی مسائل و عوامل مطرح در تدوین برنامه راهبردی پیشنهادی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد پریرخ پریرخ , ارسطوپور ارسطوپور چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) بررسی مقایسه ای الگوی جست و جوی کلیدواژه ای با دریافت کمک و الگوی جست و جوی بدون دریافت کمک در موتور جست و جوی گوگل از دیدگاه کاربران حیاتی حیاتی , طاهریان طاهریان چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات پایگاه وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های 2008-2003 سعادت سعادت , شعبانی شعبانی چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) وب سنجی دانشگاههای دولتی کشور نوكاریزی نوكاریزی چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) دسترس‌پذیری و زوال استنادهای اینترنتی در مجله‌های دسترسی آزاد نمایه شده در ISI: یک مطالعه موردی صابری صابری , اسفندیاری مقدم اسفندیاری مقدم چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) بررسی عوامل موثر بر مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز رحیمی رحیمی , مهراد مهراد چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) مطالعه مقایسه ای دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های ایران بر اساس شاخص های کنسرسیوم وب جهان‌گستر و تجارب کاربران حسن زاده حسن زاده , نویدی نویدی چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) مطالعه پدیده های حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در پرتو نظریه های معنایی شریف شریف چکیده
دوره 10 شماره 2 (1388) تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه اخوتی اخوتی , داورپناه داورپناه , دیانی دیانی , شعبانی شعبانی چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) بررسی میزان و عوامل موثر بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی نوكاریزی نوكاریزی , فتاحی فتاحی , داورپناه داورپناه چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات داورپناه داورپناه , سالاری سالاری چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز محمدی استانی محمدی استانی , شعبانی شعبانی , رجایی پور رجایی پور چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی مدیریت تعارض در کتابخانه های دانشگاهی افشار افشار , مدنی مدنی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی کاربرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های شهر اصفهان انتشاری نجف آبادی انتشاری نجف آبادی , چشمه سهرابی چشمه سهرابی , افشار افشار چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی آسیب شناسی همکاری‌های جمعی تألیفی و ویرایشی ویکی‌نویس‌‌های فارسی قفقازی الاصل قفقازی الاصل , ججمالی مهموئی R ججمالی مهموئی , اسدی اسدی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل عامل های اثر گذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی محمد حسن زاده چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی مدارک علمی نمایه‌شده پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه‌های استنادی Web of Science، Scopus و Google Scholar با استفاده از شاخص‌های h، g و پارامتر m نوروزی چاکلی نوروزی چاکلی , آقایاری آقایاری , حسن زاده حسن زاده چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه پریرخ پریرخ , نادری نادری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده ی دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه ی استثنایی وصال بیرجند نوكاریزی نوكاریزی , عالم زاده عالم زاده چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش صنعت جو صنعت جو , فتحیان فتحیان چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل نشر کتاب ایران بین سال ‏های 1358- 1387 باب الحوائجی باب الحوائجی , مطلبی مطلبی , حریری حریری , مومنی مومنی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی آینده پیش روی پژوهش و نشر در قلمرو کتابداری و اطلاع رسانی ایران فتاحی فتاحی چکیده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه فتاحی فتاحی , دانش دانش , سهیلی سهیلی چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ضرورت تفکر فرارشته ای در مباحث مربوط به علم اطلاعات نرگس نشاط چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل جمعیت شناختی هوش معنوی کتابداران. مطالعه موردی : دانشگاههای دولتی شهر اصفهان نجلا حریری , زرین زرین آبادی چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی کشش و کوشش با نقش: پژوهشی در پیامدهای مدیریت اعضای هیئت علمی بر کتابخانه های دانشگاهی ابراهیم افشار , نرگس صراف تهرانی , سعید رجایی پور چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در مدیریت کتابخانه های دانشگاه _های دولتی شهر اصفهان ناهید سلیمانی , احمد شعبانی , سعید رجایی پور چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دسته‏ بندی و اصطلاح شناسی آثار کتابشناختی خانواده شاهنامه فردوسی از دیدگاه کاربران فهرستهای رایانه ای شعله ارسطوپور , رحمت الله فتاحی , مهری پریرخ چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تحلیلی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در محیط اطلاعاتی جدید: ضرورت بازتعریف روابط و کارکردهای جدید مهدی Mahdi طاهری , فاطمه نوشین فرد چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی سازگاری قواعد ثبت ویژگیهای موجودیتهای گروه اول و دوم اف.آر.بی.آر. در RDA با طرح فراداده ای توصیف شیء(MODS) ملیحه درخوش , زهره میرحسینی , افشین موسوی چلک چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعی (مطالعه موردی اصطلاحنامه اصفا ) اعظم صنعت جو , اکرم فتحیان چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی ابعاد و مؤلفه‌های خلاقیت در وب‌سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران محسن نوكاریزی , حسن پاكزاد سرداری چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه حسن بهزادی , مجیده سنجی چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا مهری پریرخ , شعله ارسطوپور , محمد رامین نادری چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی اسکوپوس و آی اس آی (وب آو ساینس) امیر وفائیان , عبدالرضا نوروزی چاکلی , محمد حسن زاده چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010 نوكاریزی نوكاریزی , اکرم زینلی چهکند چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی کتابداران و مهارت‌های مثبت‌اندیشی مطالعه موردی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم. تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران سمیه قویدل , عباس گیلوری , فاطمه نوشین فرد چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی آزمون الگوی روابط میان عدم استفاده اجباری (فراشناختی) اطلاعات و عدم تحمل بلاتکلیفی محمدرضا کیانی , محمدحسین دیانی , رحمت الله فتاحی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی آسیب ‎شناسی کتابهای داستانی تصویری بازاری برای کودکان گروه سنی «الف» و«ب» آرزو کرباسی , مهری پریرخ , اعظم صنعت جو چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی آینده‎ی سرعنوان‎های موضوعی: پیش‎همارایی در مقابل پس‎همارایی مهدی خادمیان , مرتضی کوکبی چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند سمیه رجبی , محمد رضا کیانی , محسن نوکاریزی چکیده
1397: سال 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 اثربخشی بازاریابی محتوایی بر افزایش فروش کتاب (مطالعه موردی مؤسسه انتشاراتی آبان) زهرا ناصری چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی اثربخشی رشد فزآینده پژوهش‌های کشاورزی ایران بر شاخص‌های توسعه کشاورزی کشور وحید احسانی , موسی اعظمی , سیّد محمّد باقر نجفی , فرامرز سهیلی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی اثربخشی کارگاه‌های آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخه خراسان با استفاده از مدل کرک پاتریک علیرضا شیرازی , علی اكبر پوراحمد , محمدرضا حسنی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی اثربخشی کتاب‌درمانی تحولی بر ابعاد انگیزش خواندن دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهر یزد مهدیه آرایی , مهدی رحیمی , مریم زارع چکیده
1397: سال 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی سولماز فروتنی , محسن نوکاریزی , محمد رضا کیانی , حمید رضا مختاری اسکی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران محسن نوكاریزی , طیبه عابدینی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزش‌گذاری اقتصادی پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته مقاله‌های فارسی (جامعه مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی) ندا صیادی , محمود مرادی , صالح رحیمی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران با استفاده از شاخص‌های چندگانه ناهید میرزایی , عبدالرضا نوروزی چاکلی چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی خدمات جنبی کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز و نقش آن در توسعۀ فرهنگ مطالعۀ مخاطبان کودک و نوجوان آن زهرا کیان راد , فاطمه فهیم نیا , نادر نقشینه چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی ارزیابی سطح خوانایی وب‌سایت‌های‌ تغذیه و رژیم درمانی فارسی عبدالرسول خسروی , سمیه موسوی نژاد , فاطمه برازجانی , رضا بصیریان چکیده
دوره 8 شماره 3 (1386) ارزیابی مقالات رایگان وب از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز جوكار جوكار , رضایی رضایی چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محسن نوکاریزی , نصرت فنودی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت شهربانو صادقی گورجی , علی اکبر پوراحمد , محسن حاجی زین العابدینی , ثریا ضیایی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی از استانداردهای سواد اطلاعاتی تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 مهناز احمدی , عاطفه شریف , محسن نوکاریزی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات عبدالحسین فرج پهلو , فریده عصاره , علی حمیدی چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی استخراج فراداده‌های متنی از مقاله‌های علمی به زبان فارسی با مدل آماری CRF امیر تن سازان , محمد امین مهدوی چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93 فاطمه دهقان دیسفانی , محمدرضا کیانی , محمد اکبری بورنگ چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی امکان‌سنجی پیاده‌سازی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز مریم قنبری مطلوب , مرتضی محمدی استانی , ناهید سلیمانی , احمد شعبانی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی) مجتبی کفاشان , مهری پریرخ , رحمت ا... فتاحی , فریبرز رحیم نیا چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی بازاریابی محتوایی: شناسایی مؤلفه‏ ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی زهرا ناصری , علیرضا نوروزی , فاطمه فهیم نیا , امیر مانیان چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی بررسی آشنایی و پذیرش ضرورت استقرار و به‌کارگیری راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران زهره عدالتیان , اعظم صنعت جو , محسن نوکاریزی چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان نرگس اورعی , مظفر چشمه سهرابی , علی صنایعی , هادی جباری نوقابی چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل CSPP فاطمه هندی , عادل سلیمانی نژاد , فریبرز درودی چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی اثر میزان توسعه‌یافتگی کشورها بر رویت‌پذیری مقالات هم‌تالیفی محمدرضا داورپناه , رضا آدمیان چکیده
1397: سال 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 بررسی اختلالات شخصیتی در کتاب‌های کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتاب‌درمانی هدی ژیان جهانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مه دخت پورخالقی چترودی چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن مجتبی کفاشان , یاسر آسمان دره , محمد لگزیان , تورج غلامشاهی , مریم نیکوکار , نازنین زهرا محمدیان چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های‏ دانشگاهی شهر کرمانشاه مریم بازبین , مظفر چشمه سهرابی , محمود مرادی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی ارتباط بین مدیریت سیبرنتیک و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی) فتانه ترکاشوند , میترا قیاسی , سید رضا تربت جو چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی استنادی و محتوایی کتاب‎های تألیفی فارسی موجود در سرفصل جدید کارشناسی کتابداری و اطلاع‎رسانی (مصوب 1388) کشور برپایه استنادهای درون‎متنی آن‎ کتاب‏ها فاطمه نیک زاد , فریده عصاره چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی الگوی رشد علم ایران بعد از انقلاب اسلامی: حوزه علوم حسین مرادی مقدم , محمد رضا داورپناه , محمد حسین دیانی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تأثیر حذف خط اعلان زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) و تغییر پسوند فایل بر افزایش نمایه‌پذیری و پیدانمایی پیشینه‌های فراداده‌ای در محیط موتورهای کاوش وب نجلا حریری , سید مهدی طاهری چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تأثیر خطاهای نظام‌‌مند موجود در طبقه‌بندی موضوعی آی‌اس‌آی بر حجم تولیدات علمی و میزان رؤیت پذیری رشته‌ها حمیدرضا کیانی , محمدرضا داورپناه , رحمت الله فتاحی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت دانش در سازمان های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: سازمان انرژی اتمی ایران) آناهیتا باواخانی چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند محسن نوكاریزی , کلثوم دهقانی چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تاثیر عامل های فردی بر رفتار اشتراک دانش مدرسان علم اطلاعات و دانش شناسی زهرا جعفرزاده چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) حسن محمودی , محمد حسین دیانی , مهری پریرخ چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب عاطفه شریف چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی جایگاه کتابخانه‎های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند محسن نوکاریزی , سید مهدی نارمنجنی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی دیدگاه متخصصان در ارتباط با گروه‌بندی سنی رایج در کتاب های کودکان و نوجوانان کشور مهدی محمدی , سکینه فلسفین , سمانه خویدکی چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال رقیه عسگری , احمد شعبانی , سعید رجایی پور چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد اعظم صنعت جو , حسن محمودی چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطه بین مؤلفه‌های رهبری معنوی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان احمد شعبانی , زهرا اکبری , سعید رجایی پور چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان احمد شعبانی , زهرا رحیمی , سعید رجایی پور , مرتضی محمدی استانی چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطه مهارت‌های سواد اطلاعاتی با اثربخشی معلمان: مطالعه موردی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ساری حسن مقدس زاده , موسی یمین فیروز , خدیجه علی محمدی چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های شهر بیرجند با دیدگاه آنان در خصوص جو کارآفرینی در کتابخانه (1393) معصومه جلائی فر , علی اکبر پوراحمد چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی کتابداران با انگیزه اشتراک دانش در کتابخانه‌ها مطالعه موردی:کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران نجلا حریری , لیلا محمدپور چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطۀ بین تسهیم دانش و میزان کاربست مؤلفه‌‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان احمد شعبانی , مرضیه نصوحی , رسول سعادت , سعید رجایی پور چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطۀ بین سبکهای تفکر و رفتار اطلاع‌جویی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم پایه و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد علی حسین قاسمی , محمود سنگری چکیده
1397: سال 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های شایسته سالاری و خلاقیت بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان قدسی آقابابائی , احمد شعبانی , سید علی سیادت چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر مرتضی دهقان سفیدکوه , احمد شعبانی , سعید رجایی پور چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رفتار نوآورانه کتابداران و عامل‌های مؤثر بر آن در فرآیند مجموعه‌سازی (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) فاطمه صلح دوست , زهرا جعفرزاده کرمانی چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی زبان‌شناختی چکیده‌های انگلیسی نشریات رتبه‌دار فارسی حوزه علوم پایه و میزان مطابقت آن‌ها با استاندارد ایزو ۲۱۴ محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی , فاطمه احمدی نسب چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی سبک یادگیری، سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها مهدی زاهدی نوقابی , رحمت الله فتاحی , جواد صالحی فدردی , محسن نوکاریزی چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلاتعلم اطلاعات فریده عصاره , فرامرز سهیلی , عبدالحسین فرج پهلو , عبدالحمید معرف زاده چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی طرح‌های فراداده‌ای منابع دیجیتال تصویری، صوتی و ویدئویی و شناسایی طرح مناسب نجلا حریری , سیده افروزه حسینی شکرائی چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران واحد بهرامی , اعظم صنعت جو چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی عوامل مؤثر بر سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگل حسن بهزادی , اعظم صفری , ایرج رداد چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان کبری کریمی , شکوه تفرشی , فرشته سپهر چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار و به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها زهره عدالتیان , اعظم صنعت جو , محسن نوکاریزی چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی فرایندهای واژه‌گزینی اصطلاح‌ها و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی فاطمه احمدی نسب , شعله ارسطوپور چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی قابلیت‌های یونی مارک و مارک 21 برای فهرست‌نویسی کتاب‌های چاپی و منابع الکترونیکی فارسی میترا پشوتنی زاده , مرتضی کوکبی چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی قابلیت‎های کارآفرینی کتابداران (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) امین محمدی , سید عباس مرجانی چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی مشکلات جستجو و بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش برگزیده مبتنی بر ویژگی‌های نگارشی زبان فارسی یعقوب نوروزی , هدی هماوندی چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی مقاله‌های حوزه سواد اطلاعاتی و روش‌های پژوهشی به کار رفته در آنها رحمان معرفت , یزدان منصوریان , محمد زره ساز چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران محمد حسن زاده , علی صادق زاده وایقان چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی موانع اطلاع یابی از دیدگاه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز براساس بسط نظریه معنا‏بخشی دروین (نظریه کاری) ملیحه نیک کار , زهیر حیاتی , اعظم فارسی چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان استفاده از عناصر منبع(عنوان، چکیده، کلیدواژه و متن کامل) در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل‌گرا- تحلیلی رایدینگ مهدیه میرزابیگی , اعظم صنعت جو , محمد حسین دیانی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان اهمیت کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان به مسائل زیست محیطی، برنامه‌های اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز و رفتار خرید سبز میترا پشوتنی زاده , مائده سلیمیان چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری با استفاده از الگوریتم کی-مینز طاهره ابوالقاسم مسلمان , عصمت مومنی , محسن حاجی زین العابدینی چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی بررسی میزان سازگاری قواعد آر.دی.ای. با آثار وابسته فارسی (مطالعه موردی: شاهنامه) سپیده باقری فر , افشین موسوی چلک چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان زیبا لشکری , احمد شعبانی , علی سیادت چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی بررسی نظام مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران محسن حاجی زین العابدینی , مینا رفعتی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخان ههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان (BSC) با استفاده از کارت امتیازی متوا علی قطبی , احمد شعبانی , سعید رجایی پور چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی نقش معیارهای جستجو، صفحه‌نمایش، صفحه مرور مدارک، نتایج بازیابی شده، انسجام، راهنمایی و راهبری و تصحیح خطا بر کارآمدی رابط کاربر موتورهای جستجوی یکپارچه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) مینا فرنقی , امیر غائبی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی نقش کاربران در اعتبارسنجی منابع اطلاعاتی تحت وب از دیدگاه اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی محمد علی کریمیان , عباس حری چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه مهری پریرخ , مهدی زاهدی نوقابی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی به تغییر سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز مرضیه مروتی اردکانی , محمدامین عرفان منش , مهدی محمدی چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی نیازهای اطلاعاتی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بر مبنای رویکرد تحلیل شناختی کار: مطالعه موردی، دانشگاه فردوسی مشهد سمانه قاسمی , محمدرضا داورپناه چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی و مقایسه عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی در کتابداران بخش خدمات عمومی کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران علیرضا عبودیت , علی جلالی دیزجی , حسن اسدزاده چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی بررسی وضعیت خدمات کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان و کم‌بینایان زینب صدیقی , عیسی زارعی چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی وضعیت مارک در ایران و پیشنهادهایی برای قالب نهایی آن میترا پشوتنی زاده , مرتضی کوکبی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت شناختی متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت مظفر چشمه سهرابی , مریم بلوچی , ابوالقاسم نوری چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی عبدالرسول خسروی , رحمت الله فتاحی , مهری پریرخ , محمد حسین دیانی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی کارایی و تحلیل حساسیت مدیریت کتابخانه های نهادی در میان استان های کشور اسماعیل شاه طهماسبی , محمدرضا اسمعیلی گیوی چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی کاربرد روش "جزیره داده‌ها" در تولید پیشینه‌های فراداده‌ای با قابلیت نمایه پذیری و پیدانمایی نام‌های برچسب عناصر در محیط موتورهای کاوش وب: بهبود دسترسی به اشیای محتوایی نجلا حریری , سید مهدی طاهری چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی کارکرد پژوهشی کتابخانه مبتنی بر مدل ارزیابی درونی مورد مطالعه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی حمید ژیان پور چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی کیفی نقش کتابخانه‏های عمومی در ایجاد و ارتقای اعتماد اجتماعی رحمان ابراهیمی , سکینه علی پور نجمی چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی بررسی کیفیت استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در میان رشته‌های مختلف موضوعی براساس ضریب تأثیر رشته و نوع مدارک در بازه زمانی 10 ساله (2000-2009) در پایگاه وب آو ساینس آی.اس.آی زهیر حیاتی , نجمه رفیع چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی برچسب های اجتماعی لایبرری ثینگ در مقابل سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره: مرور نوشتارها مهدی خادمیان , مرتضی کوکبی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بن مایه های فکری هستی شناسی ها در فلسفۀ کواین مهدی شقاقی , غلامرضا فدائی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر اجرای راهنماهای پیوسته و فیلم های آموزشی بر تمایل به استفاده اعضای هیأت علمی از سامانه اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (ساعد) رضا خسروی چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر انواع خدمات الکترونیکی موجود در کتابخانه‌های عمومی بر میزان رضایت مندی کاربران (مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی) معصومه مسلمی , ثریا ضیایی , هادی شریف مقدم چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان: مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی نرگس نشاط , حمید رضا جمالی مهمویی , الهه حسن زاده دیزجی چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر راهنماهای مبتنی بر مدل واک (VAK) بر میزان رضایت‌مندی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در استفاده از سیستم اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد) رضا خسروی , مهری پریرخ , رحمت الله فتاحی چکیده
1397: سال 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 تأثیر سواد اطلاعاتی کاربران بر صحت اطلاعات منتشره در شبکه‌های اجتماعی مجازی پروانه اسماعیل زاده , محمد حسن زاده چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر عمق سازماندهی منو در وب‎سایت کتابخانه‎ها بر میزان پیش‎بینی‎پذیری و گم شدگی کاربران رحمت الله فتاحی , زهرا ناصری چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی تأثیر عوامل ساختاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران فرشاد ‍‍پرهام نیا , فاطمه نوشین فرد , نجلا حریری , صدیقه محمداسماعیل چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی کتابداران بر عملکرد کتابخانه‌های عمومی کشور علیرضا اسفندیاری مقدم , محمدكريم صابری چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تبیین چگونگی پیوند فناوری و علم: مطالعه موردی حوزه نانو الکترونیک افسانه حاضری , محمد توکلی زاده راوری , ندا احمدی , فرامرز سهيلي چکیده
1397: سال 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 تحليل وضعیت کتابخانه‌هاي وابسته به سازمان کتابخانه‌ها موزه و اسناد آستان قدس رضوي براساس ماتريس SWOT و ارائه راهبردهاي استراتژيك مناسب براي اين كتابخانه ها احمد خسروی , احمد زارعی , مهدی قیصری نیک چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل اصول سیبرنتیک در فیزیک قدیم و جدید علی اکبری , محمدرضا داورپناه چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل الگوهای وابستگی و واژگان نمایانگر روابط کتابشناختی در خانواده های کتابشناختی بر پایه مدل مفهومی اف آر بی آر ابوالفضل طاهری , رحمت الله فتاحی , عاطفه شریف چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل بسط عبار تهای جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آ نها با سرعنوا نهای موضوعی فارسی در فهرست رایان های امیر نیك زمان , سید رحمت الله فتاحی چکیده
1397: سال 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 تحلیل سرفصل‌های جدید علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر مبنای شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو (SEO ) آزاد پاکنژاد , مریم سلامی , فرامرز سهیلی , ثریا ضیائی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل عامل‌های اثرگذار بر پیاده‌ سازی مخازن سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی برپایه نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی مهدی زاهدی نوقابی چکیده
دوره 8 شماره 1: بهار و تابستان 1397 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل محتوای متون مربوط به اولویت‌های پژوهشی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی فرزانه قنادی نژاد , غلامرضا حیدری , رحیم چینی پرداز چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل هزینه اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010 علی مرادنژاد , اعظم صنعت جو چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل هزینه- سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ایرج رداد , حسن بهزادی , زهره منجمی چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل و مقایسه برنامه‌های راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی: ارائه الگویی پیشنهادی محمدکریم بیات , علیرضا اسفندیاری مقدم چکیده
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی و مقایسه آن با سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره ، سرعنوان موضوعی سیرز و چکیده نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی مریم اخوتی , محمدرضا داورپناه , محمدحسین دیانی , بختیار شعبانی ورکی چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه‎معنایی عاطفه شریف , محمدرضا داورپناه , اعظم صنعت‎جو چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل کاربرد بانک‌های اطلاعاتی فناوری نانو نجلا حریری , سحر مهربان چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیلی بر حضور دانشگاه‌های پایتخت‏های کشورهای جهان اسلام در محیط وب حمیدرضا رویایی چکیده
دوره 4 شماره 2: پاییز و زمستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیلی بر عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مطالعه در ایران در چهار دهه اخیر: رویکردی مروری محمود سالاری , محمد حسین دیانی , رحمت الله فتاحی چکیده
دوره 7 شماره 1: بهار و تابستان 1396 - پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران مهشيد التماسي , فاطمه فهیم نیا , مریم ناخدا , محمد حسن زاده چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخان ههای عمومی یزدان منصوریان چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روانشناختی کارکنان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد حسن محمودی , اعظم صنعت جو , ابولفضل طاهری , سید مسعود شفیعی چکیده
دوره 6 شماره 2: پاییز و زمستان 1395- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تعیین رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان رضوی با رویکرد شبکه عصبی جمیله نعیمی , صدیقه محمداسماعیل چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی تعیین سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف شناسایی گروه مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی، فلش/دیانی و فرای/دیانی معصومه غلامی احمدی , محسن نوکاریزی , اعظم صنعت جو چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تعیین عناصر تشکیل‌دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه‏های کشور و ارائه یک چارچوب مفهومی ریحانه نوری میسا , محمد حسن زاده چکیده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تعیین پوشش موضوعی اولویت‎های پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علی شرفی , حمزه علی نورمحمدی چکیده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی سید رحمت الله فتاحی چکیده
دوره 7 شماره 2: پاییز و زمستان 1396- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی توانمندی داستان‌ها در تحول شناختی کودکان گروه سنی «ب» و «ج» برپایه نظریه رفتاردرمانیِ عقلانی‌هیجانی (REBT) بهار قادری , مهری پریرخ , زهره سپهری شاملو , رحمت الله فتاحی چکیده
دوره 3 شماره 1: بهار و تابستان 1392 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه‌ها حمید قاضی زاده , رحمان معرفت چکیده
دوره 5 شماره 2: پاییز و زمستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی-اجتماعی غلامحسین جهانگیر , محمد حسین دیانی , محسن نوکاریزی چکیده
دوره 5 شماره 1: بهار و تابستان 1394 - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی توصیف مقایسه‌ای رابطۀ تولید علم و پیشرفت فناوری کشورها: آیا افزایش تولید علم به منزلۀ پیشرفت فناوری است؟ عبدالرضا نوروزی چاکلی , زهرا مددی چکیده
دوره 6 شماره 1: بهار و تابستان 1395- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی جایگاه تمایل به تفکر انتقادی در سازمان‌های غیرانتفاعی: مطالعه موردی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی حسین خسروی , انسی کرامتی چکیده
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی جغرافیای سیاسی، جهانی‌شدن و جریان اطلاعات محمد رئوف حیدری فر , فرامرز سهیلی چکیده
1 الی 25(از مجموع 284 مورد) 1 2 > >>