مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان: مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی
( نرگس نشاط ; حمید رضا جمالی مهمویی ; الهه حسن زاده دیزجی )
5954 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز
( محمدی استانی محمدی استانی ; شعبانی شعبانی ; رجایی پور رجایی پور )
3807 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان
( کبری کریمی ; شکوه تفرشی ; فرشته سپهر )
3728 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی اسکوپوس و آی اس آی (وب آو ساینس)
( امیر وفائیان ; عبدالرضا نوروزی چاکلی ; محمد حسن زاده )
3338 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان
( زیبا لشکری ; احمد شعبانی ; علی سیادت )
3012 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل جمعیت شناختی هوش معنوی کتابداران. مطالعه موردی : دانشگاههای دولتی شهر اصفهان
( نجلا حریری ; زرین زرین آبادی )
2984 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش
( صنعت جو صنعت جو ; فتحیان فتحیان )
2868 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد
( حسین افخمی روحانی ; حبیب الله دعایی )
2759 چکیده   PDF
دوره 10 شماره 2 (1388) مدیریت رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی
( عیوضی عیوضی )
2690 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی ابعاد و مؤلفه‌های خلاقیت در وب‌سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران
( محسن نوكاریزی ; حسن پاكزاد سرداری )
2623 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)