فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

طراحی مدل معنایی آموزش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

امیرحسام رادفر; فاطمه فهیم نیا; محمدرضا اسمعیلی گیوی; ملوک ‏السادات حسینی بهشتی

واکاوی پیوند شبکه‌های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف‌کننده

مجتبی کفاشان کاخکی; شعله ارسطوپور; نریمان کاشفی; یاسر آسمان دره

ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی

سولماز فروتنی; محسن نوکاریزی; محمد رضا کیانی; حمید رضا مختاری اسکی

بررسی اختلالات شخصیتی در کتاب‌های کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتاب‌درمانی

هدی ژیان جهانی; حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف; مه دخت پورخالقی چترودی

مقالات مروری

مقالات مروری

شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای

پرستو علیخانی; مرتضی رضایی زاده; محسن حاجی زین العابدینی; مجتبی وحیدی اصل