این شماره با عنوان پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی منتشر شده است.

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

اثربخشی رشد فزآینده پژوهش‌های کشاورزی ایران بر شاخص‌های توسعه کشاورزی کشور

وحید احسانی; موسی اعظمی; سیّد محمّد باقر نجفی; فرامرز سهیلی

مقالات مروری

مقالات مروری

سامانه کتاب‌دان: نخستین سامانه کتابخانه‌ای بازی‌وارسازی‌شده در ایران

زاهد بیگدلی; غلامرضا حیدری; علیرضا حاجی یخچالی; رضا بصیریان جهرمی