فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

نقشه تولید علم ایران براساس مقاله‌های نمایه شده در SCI-E

نرگس زندی روان; محمدرضا داورپناه; رحمت الله فتاحی

تأثیر عوامل ساختاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران

فرشاد ‍‍پرهام نیا; فاطمه نوشین فرد; نجلا حریری; صدیقه محمداسماعیل

استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93

فاطمه دهقان دیسفانی; محمدرضا کیانی; محمد اکبری بورنگ

تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران

مهشيد التماسي; فاطمه فهیم نیا; مریم ناخدا; محمد حسن زاده

ارزیابی سطح خوانایی وب‌سایت‌های‌ تغذیه و رژیم درمانی فارسی

عبدالرسول خسروی; سمیه موسوی نژاد; فاطمه برازجانی; رضا بصیریان

مقالات مروری

مقالات مروری