نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی /دانشگاه علامه طباطبائی و کتابدار کتابخانه عمومی بروجن

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر به تحلیل «آلودگی اطلاعات» در پایگاه­ های اطلاعاتی «مگ­ایران» و «نورمگز» پرداخته و وضعیت آلودگی اطلاعات از نظر اطلاعات کتاب شناختی، محتوای چکیده­ ها، شیوه نگارش و کلیدواژه‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
روش‌شناسی: روش پژوهش، پیمایشی‌ـ‌تحلیلی و مهم­ترین ابزار گردآوری داده، پرسشنامه­ محقق ­ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از آمار استنباطی استفاده شد. دو جامعه­ این تحقیق شامل پایگاه­ های اطلاعاتی «مگ­ ایران» و «نورمگز» و 110 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان بودند و نمونه­ گیری صورت نگرفت.
یافته­ ها: یافته ­ها نشان داد به لحاظ آلودگی اطلاعات در اطلاعات کتابشناختی، محتوای چکیده ­ها، شیوه نگارش و کلیدواژه‌ها بین پایگاه اطلاعاتی «مگ­ایران» و «نورمگز» تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی نمره کلی آلودگی اطلاعات در منابع اطلاعاتی پایگاه «مگ­ایران» 95/0 کمتر از منابع پایگاه اطلاعاتی «نورمگز» می­باشد، دلیل آن هم آلودگی اطلاعات کمتر در بخش ­های اطلاعات کتابشناختی و کلیدواژه‌ها بود.
نتیجه­: در بخش­ شیوه نگارش و محتوای چکیده­ها، منابع اطلاعاتی پایگاه «نورمگز» از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار بوده و دارای آلودگی اطلاعات کمتری نسبت به پایگاه «مگ­ایران» بودند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Information Pollution in MagIran and Noormags Databases

نویسندگان [English]

  • Golnessa Galyani-Maghaddam 1
  • Behjat Rabie 2
  • Mitra Samiei 3

1 Assistant Professor,\ Dept. of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University

2 Master Grajuated in Knowledge and Information Science\ Allameh Tabataba’i University Tehran, Iran, Librarian at Brojen Public Library

3 Assistant Professor\Dept. of Knowledge and Information Science, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Introduction: This study was conducted to determine the amount of information pollution in the Magiran and Noormags databases and to examine the status of information pollution in terms of the content of abstracts, bibliographic information, key words, and the methods of writing.
Methodology: The research method was an analytical survey utilizing the researcher-designed questionnaire. Inferential statistics were used to analyze the data. The two populations of this research were chosen from the MagIran and Noormags databases. Questionnaires were submitted to all the postgraduate students in Educational Sciences at the Faculty of Psychology of Isfahan University, Iran. There was no sampling.
Findings: The findings showed no significant difference in the overall amount of information pollution in the content of abstract, bibliographic information, keywords and the method of writing between the two databases. But overall information pollution in the MagIran is .95 less than Noormags, which is due to the less availability of information pollution in bibliographic information and key words in Noormags.
Conclusion: Abstracts and the writing styles in Noormags are in better condition and there are less information pollution compared to MagIran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Pollution
  • Information Databases
  • Noormags
  • MagIran
  • Iran
باب‌الحوائجی، فهیمه؛ گرجی نژاد، نایفه (1391). بررسی آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های مورد اشتراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در بازیابی اطلاعات کتابداری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. دانش­شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 5 (18)، 33-21. بازیابی شده در 5 اردیبهشت 1398 ازhttps://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=190403
بهرامسری، شیما؛ احمدی زاده، سارا؛ نیازمند، محمدرضا (1394). آلودگی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی- علمی و ارائه‌ی راهکارهای مناسب خودآرشیوی (مطالعه‌ی موردی شبکه‌های اجتماعی‌ـ‌علمی آکادمیا و مندلی)، فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، 94. (17 و 18)، 141-122. بازیابی شده در 5 اردیبهشت 1398 از https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254339
پاک‌نیت، محسن (1390). آلودگی اطلاعات در سازمان و شیوه‌های مقابله با آن. بازیابی شده در 7 اردیبهشت 1398 از https://www.gooyait.com/1390/02/31/avoiding-information-pollution-in-an-organization-1.html
پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، حصون (1388)، شماره 22. بازیابی شده در 5 خرداد 1398 ازhttps//hawzah.net
داورپناه، محمدرضا (1384). اطلاعات و جامعه. با همکاری معصومه آرمیده. تهران: دبیزش.
طلاچی، هما؛ زارعی، میترا (1389). بررسی آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه اعضای هیأت‌علمی. مدیریت سلامت، 13(39): 7-16. بازیابی شده در 2 خرداد 1398 از: http://jha.iums.ac.ir/article-1-578-fa.html
 صادقی، حلیمه؛ اخوتی، مریم (1393). مقایسه‌ مانعیت و جامعیت پایگاه‌های اطلاعاتی در پایگاه‌های ایران مدکس، مگ ایران و اس.آی. دی در بازیابی حوزه‌ داروسازی. مدیریت اطلاعات سلامت،11(4)، 435-422. بازیابی شده در 5 اردیبهشت 1398 از https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=199048
Fırat, M., & Kurt, A.A. (2008). The views of candidate teachers of information technologies about information pollution on the internet. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology. Nov. 21-23, 2008 -- Venice, ITALY, edited by Misra, S.C; Revetira, R.; and Sztandera, L.M. P 100-105. Retrieved 24 June 2019 from https://www.researchgate.net/publication/273202478_The_Views_of_Candidate_Teachers_of_Information_Technologies_about_Information_Pollution_on_the_Internet
Kurt, A. A., & Emiroglu, B. G. (2018). Analysis of Students' Online Information Searching Strategies, Exposure to Internet Information Pollution and Cognitive Absorption Levels Based on Various Variables. Malaysian Online Journal of Educational Technology6(1), 18-29. Retrieved 26 June 2019 from https://eric.ed.gov/?id=EJ1165446
Iqbal, Q.Ahmad, N.H. and Nawaz, R. (2020), Perceived information pollution: conceptualization, measurement, and nomological validity, Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-10-2018-0322
Lewandowsky, S.; Ecker, U.K.H.; Seifert, C.M.; Schwarz, N. and Cook, J. (2012). Misinformation and Its Correction: Continued Influence and Successful Debiasing, Psychological Science in the Public Interest, 13(3): 106– 131. DOI: 10.1177/1529100612451018
Nelson, D. E. (2007). Reducing Information Pollution in the Internet Age. Preventing Chronic Disease, 4(1). Retrieved 24 June 2019 from: http://www.cdc.gov/pcd/issues /2007/jan/06_0119.htm.
Ozdemir, S. (2016). Individual contributions to information pollution (information pollution): trust and share. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 7 (2), 23-33. Retrieved 25 June 2019 from : https://www.researchgate.net/publication/303014856_individual_contributions_to_infollution_information_pollution_trust_and_share
 
CAPTCHA Image