الف ) اهداف مجله :
دو فصلنامه "پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی" از تفکیک مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به سه مجله تخصصی به وجود آمده است. این مجله که در حال حاضر به شکل دو فصلنامه منتشر می شود دارای فرایند هم‌تراز‌خوانی برای داوری مقاله های دریافتی است. هدف اصلی این مجله فراهم آوردن بستر مناسب برای نشر دانش تخصصی در زمینه های گونگون حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و گسترش ارتباطات علمی میان پژوهشگران، تولید‌کنندگان و نیازمندان علوم کتابداری و اطلاع رسانی و حوزه های مرتبط با آن است؛ در این راستا، تلاش می شود تا: • انتشار آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در این عرصه در دسترس علاقمندان قرار گیرد، • مشاهده‌پذیری آثار علمی-پژوهشی کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی ایران در جهان افزایش یابد؛ تاکید پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بر دریافت و نشر آثار علمی-پژوهشی اصیل، نو، مطرح و مورد نیاز مخاطبان آن یعنی اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران متخصص می‌باشد. بر این اساس، از نویسندگان و پژوهشگرانی که مایلند آثار خود را برای نشر به این مجله بفرستند درخواست می شود تا آثار نو و غیر تکراری در حوزه های مرتبط و موضوع‌های روز را در زمینه های گوناگون علم اطلاعات، کتابداری و فرایندهای آن (نیازشناسی اطلاعاتی، فراهم آوری، سازماندهی، اشاعه خدمات و مدیریت) برای ما ارسال کنند. مقاله های نظری و مروری نیز به شرط بدیع بودن و داشتن رویکرد تحلیلی-انتقادی قابل ارسال هستند.

ب) شکل ظاهری و نحوه ارسال مقاله:

1- مقاله باید شامل چکیده (250 کلمه‌)،کلید واژه ها(حداکثر 10کلمه)، مقدمه، متن اصلی، روش، نتیجه و منابع در محیط Word باشد(مجموعا حدود 7000 کلمه)

2-در ابتدای مقاله، نام و نام خانوادگی، وابستگی شغلی، پست الکترونیکی (ایمیل)، تلفن و نشانی پستی درج شود (به انگلیسی و فارسی). چکیده فارسی و انگلیسی ( مطابق با چکیده فارسی) در ابتدای مقاله درج گردد.

3-لطفا در هنگام ارسال مقاله ، اطلاعات فراداده مقاله را به دقت و درست به صورتی که در سایت گفته شده درج نمایید. (مانند چکیده ها - کلید واژه ها - منابع )

4- برای ارجاع منابع، از فرمت APA استفاده شود.

5- اسامی خارجی در متن مقاله، به انگلیسی و به همراه سال میلادی آن در داخل پرانتز نوشته شود. مثال : ویتگنشتاین، 1958 به (Wittgenstein, 1958) تبدیل شود

6. تمام بخش های مقاله در یک فایل، نرم افزار Microsoft office Word حداکثر 22 صفحه اندازه، کاغذ A4 ، حاشیه‌های « بالا = 4 ، پایین =6.7 ، چپ=4 ، راست=4 سانتی متر»، قلم BZar 12 برای کلمات فارسی و Times New Roman 10برای کلمات انگلیسی و فاصله خطوط 1 تایپ و تنظیم شود.

7. جدول‌ها و نمودارها باید دارای عنوان باشند. عنوان جدول در بالای جدول و با قلم BZar 10 پررنگ. عنوان نمودار در پایین نمودار با BZar 10 پررنگ. مطالب و ارقام داخل جدول با قلم BZar 11 تنظیم شوند.

8. برای ارسال مقاله ابتدا در وبگاه مجله بطور دقیق ثبت نام نمایید، سپس مقاله را که قبلا با فرمت مطلوب مجله تهیه نموده اید از طریق وبگاه ارسال کنید.


ج) بررسی مقالات
مقالات دریافت شده ، نخست توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت انطباق با معیارهای مجله ، به منظور ارزیابی به صورت بی نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد. آرا و نظرهای مندرج در نوشته‌ها ، مبین نظرها و آرای مجله نیست . ترتیب مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد. مسؤولیت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است . مجله در ویراستاری ، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است. مقالاتی که مطابق فرمت تعیین شده مجله تنظیم نشده اند از روند بررسی حذف می شوند. نقل مطالب فصلنامه با ذکر ماخذ بلامانع است.