هدف اصلی این مجله فراهم آوردن بستر مناسب برای نشر دانش تخصصی در زمینه های گونگون حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و گسترش ارتباطات علمی میان پژوهشگران، تولید‌کنندگان و نیازمندان علوم کتابداری و اطلاع رسانی و حوزه های مرتبط با آن است؛ در این راستا، تلاش می شود تا: • انتشار آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در این عرصه در دسترس علاقمندان قرار گیرد، • مشاهده‌پذیری آثار علمی-پژوهشی کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی ایران در جهان افزایش یابد؛ تاکید پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بر دریافت و نشر آثار علمی-پژوهشی اصیل، نو، مطرح و مورد نیاز مخاطبان آن یعنی اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران متخصص می‌باشد. بر این اساس، از نویسندگان و پژوهشگرانی که مایلند آثار خود را برای نشر به این مجله بفرستند درخواست می شود تا آثار نو و غیر تکراری در حوزه های مرتبط و موضوع‌های روز را در زمینه های گوناگون علم اطلاعات، کتابداری و فرایندهای آن (نیازشناسی اطلاعاتی، فراهم آوری، سازماندهی، اشاعه خدمات و مدیریت) برای ما ارسال کنند. مقاله های نظری و مروری نیز به شرط بدیع بودن و داشتن رویکرد تحلیلی-انتقادی قابل ارسال هستند.