1. بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد و تأثیر آن بر مهارت های ارتباطی آنها

نرگس افخمی؛ معصومه تجعفری؛ محسن نوکاریزی؛ سید محسن اصغری نکاح

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/infosci.2021.23563.0

چکیده
  مقدمه: یکی از ویژگی‌های شخصیتی مهم در افراد، مثبت‌اندیشی است که توانایی ایجاد مهارت‌ها را افزایش می‌دهد. از سویی، داشتن کارکنانی با مهارتهای ارتباطی قوی، یکی از عوامل مهم موفقیت یک سازمان خدماتی است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی وضعیت مثبت‌اندیشی کتابداران کتابخانه های عمومی مشهد و تأثیر آن بر مهارت های ارتباطی آنها است.روش‌شناسی: ...  بیشتر