1. از آموزش تا آزمون: تحلیل مقایسه‌ای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با برنامه‌های درسی

سمیه سادات آخشیک؛ رضا رجبعلی بگلو

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 281-299

http://dx.doi.org/10.22067/infosci.2021.24045.0

چکیده
  مقدمه: هدف این مطالعه، تحلیل آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش­شناسی و مقایسه آن با برنامه‌های آموزشی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بود. این مقایسه بر پایه طبقه­بندی بازنگری شده بلوم و در دو بعد دانشی (واقعی، مفهومی، فرایندی و شناختی) و شناختی (یادآوری، درک، کاربرد، تحلیل، ارزیابی و آفرینش) انجام شد. روش‌شناسی: ...  بیشتر

2. آیا این گره کور است؟ تحلیل و ارزیابی برنامه‌های درسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از منظر شناختی و دانشی

سمیه سادات آخشیک

دوره 9، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 5-26

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.74107

چکیده
  مقدمه: شیوه تهیه برنامه درسی و کیفیت محتوای آن، با مهارت و توانمندی دانش‌آموختگان ارتباط مستقیم دارد. هدف این مطالعه، تحلیل برنامه درسی دانشگاهی علم اطلاعات و دانش­شناسی در مقاطع مختلف تحصیلی است. در این پژوهش وضعیت این برنامه‌ها بر پایه طبقه­بندی بازنگری شده بلوم و در دو جنبه وضعیت ابعاد دانش (واقعی، مفهومی، فرایندی و شناختی) و ...  بیشتر

3. بررسی ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت شناختی متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت

مظفر چشمه سهرابی؛ مریم بلوچی؛ ابوالقاسم نوری

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 29-54

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.64095

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت‌شناختی متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس مدل پنج عاملی شخصیت انجام شد. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و از فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شد. جامعه آماری، شامل 287 متخصص علم اطلاعات و دانش‌شناسی بوده که 113 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

4. تحلیل محتوای متون مربوط به اولویت‌های پژوهشی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فرزانه قنادی نژاد؛ غلامرضا حیدری؛ رحیم چینی پرداز

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 55-74

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.57599

چکیده
  مقدمه: به‌منظور تعیین اولویت‌های پژوهشی در رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی، توجه به موضوعات پژوهش‌های انجام‌شده در دوره‌های زمانی مختلف در این حوزه، امری ضروری است. در این راستا، پژوهش حاضر مقالاتی را تحلیل کرده است که در ایران و جهان به شناسایی و تحلیل موضوعات پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی به‌منظور دستیابی به اولویت‌های ...  بیشتر

5. استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93

فاطمه دهقان دیسفانی؛ محمدرضا کیانی؛ محمد اکبری بورنگ

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 73-89

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.49765

چکیده
  مقدمه: نظریه در هر حوزه علمی از جمله علم اطلاعات و دانش‌شناسی، اهمیت و کاربردهای ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر درصدد یافتن میزان استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93، در یک بازه زمانی 5 ساله بوده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا صورت گرفت. جامعه پژوهش را تمام مقاله‌های فصلنامه کتابداری و ...  بیشتر

6. بررسی فرایندهای واژه‌گزینی اصطلاح‌ها و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فاطمه احمدی نسب؛ شعله ارسطوپور

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 245-262

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i2.36716

چکیده
  هدف: از آنجا که واژگان تخصصی حوزه‌های مختلف دانش ابزار انتقال مفاهیم آن حوزه به شمار می‌روند، انتخاب آن‌ها بایستی بر اساس اصول و ضوابط واژه‌گزینی مناسب باشد. به همین دلیل معادل‌یابی از حساسیت خاصی برخوردار است. بدیهی است با انتخاب درست واژگان تخصصی، به نشر دانش و تبدیل زبان فارسی به زبان بومی علم نیز کمک می‌شود. پژوهش حاضر در راستای ...  بیشتر

7. قشربندی اعضا هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نظر میزان حضور و اثربخشی و عملکرد علمی و حرفه‌ای

فرشید دانش؛ رحمت الله فتاحی؛ محمدحسین دیانی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 285-299

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i2.29305

چکیده
  هدف: هدف این مقاله شناسایی قشرهای اعضا هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نظر حضور و اثربخشی و همچنین زمینه‌های عملکرد علمی و حرفه‌ای آنان است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب‌سنجی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه اعضا هیأت علمی شاغل در گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران ...  بیشتر