1. از آموزش تا آزمون: تحلیل مقایسه‌ای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با برنامه‌های درسی

سمیه سادات آخشیک؛ رضا رجبعلی بگلو

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 281-299

http://dx.doi.org/10.22067/infosci.2021.24045.0

چکیده
  مقدمه: هدف این مطالعه، تحلیل آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش­شناسی و مقایسه آن با برنامه‌های آموزشی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بود. این مقایسه بر پایه طبقه­بندی بازنگری شده بلوم و در دو بعد دانشی (واقعی، مفهومی، فرایندی و شناختی) و شناختی (یادآوری، درک، کاربرد، تحلیل، ارزیابی و آفرینش) انجام شد. روش‌شناسی: ...  بیشتر

2. پیشنهاد مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

زهرا صفایی؛ عبدالرسول خسروی؛ رضا رجبعلی بگلو

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 184-207

http://dx.doi.org/10.22067/infosci.2021.23984.0

چکیده
  مقدمه: برندسازی به ایجاد ساختار ذهنی کاربر اشاره دارد که سبب می‌شود تا تصویر ذهنی متمایزی از کتابخانه در ذهن کاربر ایجاد شود. کتابخانه‌ها نیز می‌توانند با اتخاذ این رویکرد جایگاه خود را ارتقاء ببخشند. از این‌رو، هدف از این پژوهش ارائه‌ مدل پیشنهادی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی است. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی ...  بیشتر