کلیدواژه‌ها = رضایت کاربران
بررسی میزان رضایت کاربران از کارایی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 62-79

10.22067/infosci.2023.74196.1079

عمادالدین ناظم عبید العکار؛ زهرا جعفرزاده کرمانی


نقش معماری و فضای کتابخانه‌های عمومی در میزان رضایت کاربران

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 213-234

10.22067/infosci.2022.24187.0

علی اکبر خاصه؛ فرامرز سهیلی؛ حیدر مختاری؛ لیلا علایی