نویسنده = ������������ ���������� �������� ������
ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 243-263

10.22067/riis.v0i0.65302

سولماز فروتنی؛ محسن نوکاریزی؛ محمد رضا کیانی؛ حمید رضا مختاری اسکی