نویسنده = ���������� ���������� ����������
شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 355-370

10.22067/riis.v0i0.64249

پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ مجتبی وحیدی اصل