نویسنده = محمدرضا اسمعیلی گیوی
طراحی مدل معنایی آموزش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 63-86

10.22067/riis.v0i0.69684

امیرحسام رادفر؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ ملوک ‏السادات حسینی بهشتی