1. بازنمون روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فاطمه پازوکی؛ معصومه کربلایی آقا کامران؛ امیر غائبی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 103-127

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.84663

چکیده
  مقدمه: نسب‌شناسی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین علوم، به مطالعه رابطه خویشاوندی افراد بشر و توالی و تناسب نسل آنها می‌پردازد و کارکردی مشابه در فضای علمی ‌ـ‌ دانشگاهی با عنوان «نسب‌شناسی علمی» به کار می‌رود. روابط در یک خاندان و تبار علمی شامل روابط نسبی و روابط غیرنسبی است. غنی‌سازی پیشینه‌های کتابشناختی از طریق شناسایی و ...  بیشتر

2. بیب‌فِرِیم: چارچوب کتابشناختی نوین در محیط داده‌های پیوندی

فاطمه پازوکی؛ سلما کشاورزیان

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 226-241

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.62892

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش، معرفی و بررسی مدل بیب‌فریم[1] به‌ عنوان چارچوب کتابشناختی جدیدی است که به عنوان جایگزین مارک با کاربست بهتر در محیط داده‌های پیوندی مطرح شده است. روش‌شناسی: مقاله از نوع مروری - تحلیلی است که کاربری بیب‌فریم را در توصیف کتابشناختی منابع و معرفی ویژگی‌های این مدل نوظهور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. یافته‌ها: ...  بیشتر

3. همگامی با تلاش‌های بین‌المللی با تأکید بر چشم‌انداز عملیاتی کتابخانه کنگره به منظور به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی.) در ایران

فاطمه پازوکی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 148-175

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v4i2.22077

چکیده
  هدف: هدف آن است که با آگاهی از فعالیت‌های صورت گرفته برای به‌کارگیری آر.دی.ای.، روند به کارگیری آر.دی.ای. در ایران تسهیل شود. روش: این مقاله با رویکرد تحلیلی و تاریخی به بیان علت‌ها، زمینه‌ها و روند تغییر قواعد فهرست‌نویسی در جهان پرداخته و در ادامه اقدامات کمیته مشترک راهبردی و کتابخانه کنگره به‌عنوان متولیان این امر آورده شده ...  بیشتر