نویسنده = ������ ������������������ ����������
ارائه چارچوب مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب‌وکار با رویکرد گراندد تئوری

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 76-99

10.22067/infosci.2022.24172.0

ام البنین (طلیعه) فیض بخش کلیسرانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نوید نظافتی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


تحلیل نظریه استثمار زیست‌جهان هابرماس در شکل‌گیری مدیریت دانش

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 72-91

10.22067/infosci.2021.23742.0

حسین نورانی کوتنائی؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحوائجی


بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت‌های داده‌ای فرانمای تولید داده‌های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک 21

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 229-247

10.22067/infosci.2021.24040.0

مهسا فردحسینی؛ سید مهدی طاهری؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد


شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر براطلافرینی در ایران، همراه با ارائه الگوی نظری

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 27-45

10.22067/riis.v0i0.69978

بهروز بیات؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ علیرضا اسفندیاری مقدم


تحلیل نشر کتاب ایران بین سال ‏های 1358- 1387

دوره 1، شماره 1، مهر 1390

10.22067/riis.v1i1.8834

فهیمه باب الحوائجی؛ مطلبی مطلبی؛ نجلا حریری؛ Farshad مومنی