نویسنده = ���������� �������������� ���������� ������������
بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 283-305

10.22067/riis.v6i1.29447

احمد شعبانی؛ زهرا رحیمی؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی


امکان‌سنجی پیاده‌سازی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 127-143

10.22067/riis.v5i2.32246

مریم قنبری مطلوب؛ مرتضی محمدی استانی؛ ناهید سلیمانی؛ احمد شعبانی