نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان: مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی چکیده   PDF 5376
نرگس نشاط ; حمید رضا جمالی مهمویی ; الهه حسن زاده دیزجی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز چکیده   PDF 3387
محمدی استانی محمدی استانی ; شعبانی شعبانی ; رجایی پور رجایی پور
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی اسکوپوس و آی اس آی (وب آو ساینس) چکیده   PDF 3194
امیر وفائیان ; عبدالرضا نوروزی چاکلی ; محمد حسن زاده
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان چکیده   PDF 2862
زیبا لشکری ; احمد شعبانی ; علی سیادت
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل جمعیت شناختی هوش معنوی کتابداران. مطالعه موردی : دانشگاههای دولتی شهر اصفهان چکیده   PDF 2835
نجلا حریری ; زرین زرین آبادی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان چکیده   PDF 2815
کبری کریمی ; شکوه تفرشی ; فرشته سپهر
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF 2537
حسین افخمی روحانی ; حبیب الله دعایی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش چکیده   PDF 2473
صنعت جو صنعت جو ; فتحیان فتحیان
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی ابعاد و مؤلفه‌های خلاقیت در وب‌سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران چکیده   PDF 2369
محسن نوكاریزی ; حسن پاكزاد سرداری
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) مدیریت رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی چکیده   PDF 2265
عیوضی عیوضی
1 - 10 (10)


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود