نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات چکیده   PDF
داورپناه داورپناه , سالاری سالاری
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) مدیریت رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی چکیده   PDF
عیوضی عیوضی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) بررسی عوامل مؤثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
بهزادی بهزادی , داورپناه داورپناه
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) چالش‌های شیوه نگارش زبان فارسی در بازیابی اطلاعات از موتورهای کاوش وب چکیده   PDF
عبدالهی عبدالهی , جوكار جوكار
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) امکان‌سنجی مهار مستندات موضوعی پزشکی در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی موجود بر روی وب چکیده
رضایی شریف آبادی رضایی شریف آبادی , خسروی خسروی
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) شناسایی عوامل موثر بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی چکیده
طلاكوب طلاكوب , بنی اقبال بنی اقبال
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) تحلیل استنادی مقالات چاپی و الکترونیک در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دفاع شده دانشگاه‌های شهر تهران در سال‌های ۸۵- ۱۳۸۰ چکیده
زندیان زندیان
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) بررسی اضطراب کتابخانه‌ای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان چکیده
خدیوی خدیوی , عابدی عابدی , شعبانی شعبانی
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک چکیده
آزاد آزاد , شریف شریف
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) ملاحظات اخلاقی و علمی در طراحی و اجرای پرسشنامه‌ی اینترنتی چکیده
جانعلیزاده جانعلیزاده
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) هنجاریابی «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی» (ای‌سی‌آر‌ال) برای جامعه‌ی دانشگاهی ایران چکیده
قاسمی قاسمی , دیانی دیانی
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) بررسی گرایش‌های موضوعی مطالعه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتاب‌های مناسب دانش‌آموزان این دوره چکیده
بیگدلی بیگدلی , الهام پور الهام پور , باجی باجی
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) بررسی میزان و عوامل موثر بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی چکیده
نوكاریزی نوكاریزی , فتاحی فتاحی , داورپناه داورپناه
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) عوامل موثر بر چاپ مقالات علمی در نشریات علمی پژوهشی ( داخلی و خارجی ) از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده
قائمی طلب قائمی طلب , میرحسینی میرحسینی
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب چکیده
فتاحی فتاحی
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرحع کتابخانه های دانشگاهی : مطالعه موردی چکیده
پریرخ پریرخ
سال ۵, شماره ۲ (۱۳۸۳) A Study of Linear Scatter of Articles and Growth Rate of Informatics in Information Storage and Retrieval Literature چکیده
هاشم زاده هاشم زاده
سال ۵, شماره ۲ (۱۳۸۳) ظریب تاثیر گذاری وب و سنجش آن در برخی سایتهای دانشگاهی ایران چکیده
نوروزی نوروزی
سال ۵, شماره ۲ (۱۳۸۳) بررسی وضعیت وب سایت های ایرانی براساس معیارهای عمومی ارزیابی چکیده
خالقی خالقی , داورپناه داورپناه
سال ۵, شماره ۲ (۱۳۸۳) طرح پیشنهادی وب سایت خدمات تحویل مدرک ایران چکیده
حیدری حیدری , عصاره عصاره
سال ۵, شماره ۲ (۱۳۸۳) مجلات الکترونیک فارسی و ابر برچسب ها چکیده
مهراد مهراد , گیلوری گیلوری
سال ۵, شماره ۲ (۱۳۸۳) سنجش اثر بخشی کارگاههای آموزشی مهراتهای سواد اطلاعاتی چکیده
پریرخ پریرخ
سال ۵, شماره ۲ (۱۳۸۳) رابطه میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعات چکیده
آزاد آزاد , نوكاریزی نوكاریزی , قاسمی قاسمی
سال ۵, شماره ۲ (۱۳۸۳) بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها در باره وظایف ، دانش و مهارت های حرفه ای مرود انتظار آنها چکیده
تهوری تهوری , فتاحی فتاحی
سال ۵, شماره ۲ (۱۳۸۳) روابط میان رشته ای در علوم انسانی : تحلیل استنادی چکیده
داورپناه داورپناه
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) نقش اینترنت و ماهواره در تغییرات فرهنگی و سیاسی کشورهای در حال توسعه : مروری بر یافته های پژوهش جزئیات
عیوضی عیوضی
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) گزارشهای استنادی نشریات فارسی چکیده
مهراد مهراد , مقصودی دریه مقصودی دریه
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) فلسفة علم مینوی بنیاد وحدت بخش حکمت متعالی و دانش عینی در پژوهشهای روان شناسی و علوم تربیتی چکیده
لطف آبادی لطف آبادی
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان چکیده
حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی , مکتبی فرد مکتبی فرد , عصاره عصاره
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) شناسایی و دسته بندی عوامل فردی و سازمانی موثر بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه چکیده
بیگدلی بیگدلی , صباغی نژاد صباغی نژاد
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری چکیده
فرج‌پهلو فرج‌پهلو , زوارقی زوارقی
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های فردوسی مشهد ، شهید چمران اهواز ، تهران ، اصفهان و شیراز از مجلات الکترونیکی در مقایسه با مجلات چاپی چکیده
جوكار جوكار , دهقانی دهقانی
سال ۷, شماره ۱ (۱۳۸۵) بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی چکیده
داورپناه داورپناه , رمضانی رمضانی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلاع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه چکیده   DOC
اخوتی اخوتی , داورپناه داورپناه , دیانی دیانی , شعبانی شعبانی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) شناسایی مسائل و عوامل مطرح در تدوین برنامه راهبردی پیشنهادی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
پریرخ پریرخ , ارسطوپور ارسطوپور
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات پایگاه وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۳ چکیده   PDF
سعادت سعادت , شعبانی شعبانی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) بررسی مقایسه ای الگوی جست و جوی کلیدواژه ای با دریافت کمک و الگوی جست و جوی بدون دریافت کمک در موتور جست و جوی گوگل از دیدگاه کاربران چکیده   PDF
حیاتی حیاتی , طاهریان طاهریان
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) وب سنجی دانشگاههای دولتی کشور چکیده   PDF
نوكاریزی نوكاریزی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) دسترس‌پذیری و زوال استنادهای اینترنتی در مجله‌های دسترسی آزاد نمایه شده در ISI: یک مطالعه موردی چکیده   PDF
صابری صابری , اسفندیاری مقدم اسفندیاری مقدم
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) مطالعه مقایسه ای دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های ایران بر اساس شاخص های کنسرسیوم وب جهان‌گستر و تجارب کاربران چکیده   PDF
حسن زاده حسن زاده , نویدی نویدی
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) مطالعه پدیده های حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در پرتو نظریه های معنایی چکیده
شریف شریف
سال ۱۰, شماره ۲ (۱۳۸۸) بررسی عوامل موثر بر مهارت های جست و جوی پیوسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز چکیده   PDF
رحیمی رحیمی , مهراد مهراد
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه چکیده   PDF
پریرخ پریرخ , نادری نادری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی کاربرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های شهر اصفهان چکیده   PDF
انتشاری نجف آبادی انتشاری نجف آبادی , چشمه سهرابی چشمه سهرابی , افشار افشار
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز چکیده   PDF
محمدی استانی محمدی استانی , شعبانی شعبانی , رجایی پور رجایی پور
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی تأثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده ی دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه ی استثنایی وصال بیرجند چکیده   PDF
نوكاریزی نوكاریزی , عالم زاده عالم زاده
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی مدیریت تعارض در کتابخانه های دانشگاهی چکیده   PDF
افشار افشار , مدنی مدنی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی سازگاری قواعد ثبت ویژگیهای موجودیتهای گروه اول و دوم اف.آر.بی.آر. در RDA با طرح فراداده ای توصیف شیء(MODS) چکیده   PDF
ملیحه درخوش , زهره میرحسینی , افشین موسوی چلک
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه چکیده   PDF
حسن بهزادی , مجیده سنجی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در مدیریت کتابخانه های دانشگاه _های دولتی شهر اصفهان چکیده   PDF
ناهید سلیمانی , احمد شعبانی , سعید رجایی پور
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل عامل های اثر گذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی چکیده   PDF
محمد حسن زاده
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی مدارک علمی نمایه‌شده پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه‌های استنادی Web of Science، Scopus و Google Scholar با استفاده از شاخص‌های h، g و پارامتر m چکیده   PDF
نوروزی چاکلی نوروزی چاکلی , آقایاری آقایاری , حسن زاده حسن زاده
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تحلیلی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در محیط اطلاعاتی جدید: ضرورت بازتعریف روابط و کارکردهای جدید چکیده   PDF
مهدی Mahdi طاهری , فاطمه نوشین فرد
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دسته‏ بندی و اصطلاح شناسی آثار کتابشناختی خانواده شاهنامه فردوسی از دیدگاه کاربران فهرستهای رایانه ای چکیده   PDF
شعله ارسطوپور , رحمت الله فتاحی , مهری پریرخ
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی ابعاد و مؤلفه‌های خلاقیت در وب‌سایت کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران چکیده   PDF
محسن نوكاریزی , حسن پاكزاد سرداری
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازنمون دانش چکیده   PDF
صنعت جو صنعت جو , فتحیان فتحیان
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا چکیده   PDF
مهری پریرخ , شعله ارسطوپور , محمد رامین نادری
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل نشر کتاب ایران بین سال ‏های ۱۳۵۸- ۱۳۸۷ چکیده   PDF
باب الحوائجی باب الحوائجی , مطلبی مطلبی , حریری حریری , مومنی مومنی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی آسیب شناسی همکاری‌های جمعی تألیفی و ویرایشی ویکی‌نویس‌‌های فارسی چکیده   PDF
قفقازی الاصل قفقازی الاصل , ججمالی مهموئی R ججمالی مهموئی , اسدی اسدی
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های ۱۹۹۰-۲۰۱۰ در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه چکیده   PDF
فتاحی فتاحی , دانش دانش , سهیلی سهیلی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی اسکوپوس و آی اس آی (وب آو ساینس) چکیده   PDF
امیر وفائیان , عبدالرضا نوروزی چاکلی , محمد حسن زاده
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی کشش و کوشش با نقش: پژوهشی در پیامدهای مدیریت اعضای هیئت علمی بر کتابخانه های دانشگاهی چکیده   PDF
ابراهیم افشار , نرگس صراف تهرانی , سعید رجایی پور
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ضرورت تفکر فرارشته ای در مباحث مربوط به علم اطلاعات چکیده   PDF
نرگس نشاط
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی شناسی در بازیابی مفاهیم موضوعی (مطالعه موردی اصطلاحنامه اصفا ) چکیده   PDF
اعظم صنعت جو , اکرم فتحیان
سال. ۱, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۰- مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی آینده پیش روی پژوهش و نشر در قلمرو کتابداری و اطلاع رسانی ایران چکیده   PDF
فتاحی فتاحی
سال. ۱, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۰-مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی تحلیل جمعیت شناختی هوش معنوی کتابداران. مطالعه موردی : دانشگاههای دولتی شهر اصفهان چکیده   PDF
نجلا حریری , زرین زرین آبادی
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ چکیده   PDF
نوكاریزی نوكاریزی , اکرم زینلی چهکند
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی کتابداران و مهارت‌های مثبت‌اندیشی مطالعه موردی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم. تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران چکیده   PDF
سمیه قویدل , عباس گیلوری , فاطمه نوشین فرد
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی آزمون الگوی روابط میان عدم استفاده اجباری (فراشناختی) اطلاعات و عدم تحمل بلاتکلیفی چکیده   PDF
محمدرضا کیانی , محمدحسین دیانی , رحمت الله فتاحی
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی آسیب ‎شناسی کتابهای داستانی تصویری بازاری برای کودکان گروه سنی «الف» و«ب» چکیده   PDF
آرزو کرباسی , مهری پریرخ , اعظم صنعت جو
سال. ۴, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۳ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی آینده‎ی سرعنوان‎های موضوعی: پیش‎همارایی در مقابل پس‎همارایی چکیده   PDF
مهدی خادمیان , مرتضی کوکبی
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند چکیده   PDF
سمیه رجبی , محمد رضا کیانی , محسن نوکاریزی
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی اثربخشی کارگاه‌های آموزشی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخه خراسان با استفاده از مدل کرک پاتریک چکیده   PDF
علیرضا شیرازی , علی اكبر پوراحمد , محمدرضا حسنی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران چکیده   PDF   PDF
محسن نوكاریزی , طیبه عابدینی
سال ۸, شماره ۳ (۱۳۸۶) ارزیابی مقالات رایگان وب از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز چکیده
جوكار جوكار , رضایی رضایی
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام چکیده   PDF
محسن نوکاریزی , نصرت فنودی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت چکیده   PDF
شهربانو صادقی گورجی , علی اکبر پوراحمد , محسن حاجی زین العابدینی , ثریا ضیایی
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی از استانداردهای سواد اطلاعاتی تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی ۲۰۱۶ چکیده   PDF
مهناز احمدی , عاطفه شریف , محسن نوکاریزی
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات چکیده   PDF
عبدالحسین فرج پهلو , فریده عصاره , علی حمیدی
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی امکان‌سنجی پیاده‌سازی سلامت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز چکیده   PDF
مریم قنبری مطلوب , مرتضی محمدی استانی , ناهید سلیمانی , احمد شعبانی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی) چکیده   PDF
مجتبی کفاشان , مهری پریرخ , رحمت ا... فتاحی , فریبرز رحیم نیا
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان چکیده   PDF
نرگس اورعی , مظفر چشمه سهرابی , علی صنایعی , هادی جباری نوقابی
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل CSPP چکیده   PDF
فاطمه هندی , عادل سلیمانی نژاد , فریبرز درودی
سال. ۲, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی اثر میزان توسعه‌یافتگی کشورها بر رویت‌پذیری مقالات هم‌تالیفی چکیده   PDF
محمدرضا داورپناه , رضا آدمیان
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن چکیده   PDF
مجتبی کفاشان , یاسر آسمان دره , محمد لگزیان , تورج غلامشاهی , مریم نیکوکار , نازنین زهرا محمدیان
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های‏ دانشگاهی شهر کرمانشاه چکیده   PDF
مریم بازبین , مظفر چشمه سهرابی , محمود مرادی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی استنادی و محتوایی کتاب‎های تألیفی فارسی موجود در سرفصل جدید کارشناسی کتابداری و اطلاع‎رسانی (مصوب ۱۳۸۸) کشور برپایه استنادهای درون‎متنی آن‎ کتاب‏ها چکیده   PDF
فاطمه نیک زاد , فریده عصاره
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی الگوی رشد علم ایران بعد از انقلاب اسلامی: حوزه علوم چکیده   PDF
حسین مرادی مقدم , محمد رضا داورپناه , محمد حسین دیانی
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تأثیر حذف خط اعلان زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) و تغییر پسوند فایل بر افزایش نمایه‌پذیری و پیدانمایی پیشینه‌های فراداده‌ای در محیط موتورهای کاوش وب چکیده   PDF
نجلا حریری , سید مهدی طاهری
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تأثیر خطاهای نظام‌‌مند موجود در طبقه‌بندی موضوعی آی‌اس‌آی بر حجم تولیدات علمی و میزان رؤیت پذیری رشته‌ها چکیده   PDF
حمیدرضا کیانی , محمدرضا داورپناه , رحمت الله فتاحی
سال. ۶, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۵- مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت دانش در سازمان های دانش‌بنیان (مطالعه موردی: سازمان انرژی اتمی ایران) چکیده   PDF
آناهیتا باواخانی
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تأثیر مهارت های سواد اطلاعاتی بر خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند چکیده   PDF
محسن نوكاریزی , کلثوم دهقانی
سال. ۵, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تاثیر عامل های فردی بر رفتار اشتراک دانش مدرسان علم اطلاعات و دانش شناسی چکیده   PDF
زهرا جعفرزاده
سال. ۳, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۲ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) چکیده   PDF
حسن محمودی , محمد حسین دیانی , مهری پریرخ
سال. ۲, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۱ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب چکیده   PDF
عاطفه شریف
سال. ۴, شماره. ۲: پاییز و زمستان ۱۳۹۳ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی جایگاه کتابخانه‎های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند چکیده   PDF
محسن نوکاریزی , سید مهدی نارمنجنی
سال. ۳, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۲ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال چکیده   PDF
رقیه عسگری , احمد شعبانی , سعید رجایی پور
سال. ۵, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۴ - مجله پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد چکیده   PDF
اعظم صنعت جو , حسن محمودی
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطه بین مؤلفه‌های رهبری معنوی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان چکیده   PDF
احمد شعبانی , زهرا اکبری , سعید رجایی پور
سال. ۶, شماره. ۱: بهار و تابستان ۱۳۹۵- مجله پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان چکیده   PDF
احمد شعبانی , زهرا رحیمی , سعید رجایی پور , مرتضی محمدی استانی
1 - 100 (212) 1 2 3 > >> 


این مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود