نخستین شماره مجله جدید


دریافت نسخه XML این شماره

مقالات مروری

مقالات مروری

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی کاربرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های شهر اصفهان

انتشاری نجف آبادی انتشاری نجف آبادی; چشمه سهرابی چشمه سهرابی; افشار افشار

آسیب شناسی همکاری‌های جمعی تألیفی و ویرایشی ویکی‌نویس‌‌های فارسی

قفقازی الاصل قفقازی الاصل; ججمالی مهموئی R ججمالی مهموئی; اسدی اسدی

تحلیل نشر کتاب ایران بین سال ‏های 1358- 1387

باب الحوائجی باب الحوائجی; مطلبی مطلبی; حریری حریری; مومنی مومنی