این شماره با عنوان پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی منتشر شده است.


دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

تعداد مشاهده : 248 صفحه 23-40 PDF
تعداد مشاهده : 429 صفحه 94-112 PDF
تعداد مشاهده : 387 صفحه 129-143 PDF
تعداد مشاهده : 241 صفحه 161-188 PDF
تعداد مشاهده : 172 صفحه 232-250 PDF

سنجش کیفی وب‌سایت های کتاب‌فروشی‌های برخط ایران

مهدی محمدی; طاهره غلامی; نرگس خالقی
تعداد مشاهده : 229 صفحه 251-272 PDF
تعداد مشاهده : 299 صفحه 273-291 PDF

اثربخشی رشد فزآینده پژوهش‌های کشاورزی ایران بر شاخص‌های توسعه کشاورزی کشور

وحید احسانی; موسی اعظمی; سیّد محمّد باقر نجفی; فرامرز سهیلی
تعداد مشاهده : 266 صفحه 292-316 PDF

مقالات مروری

سامانه کتاب‌دان: نخستین سامانه کتابخانه‌ای بازی‌وارسازی‌شده در ایران

زاهد بیگدلی; غلامرضا حیدری; علیرضا حاجی یخچالی; رضا بصیریان جهرمی
تعداد مشاهده : 144 صفحه 113-128 PDF

تحلیل اصول سیبرنتیک در فیزیک قدیم و جدید

علی اکبری; محمدرضا داورپناه
تعداد مشاهده : 190 صفحه 317-337 PDF