نشریه های علمی انتشارات

Company Name

شکل ظاهری و نحوه ارسال مقاله

1. مقاله باید شامل چکیده (250 کلمه)، کلید واژه ها (حداکثر 10 کلمه)، مقدمه، متن اصلی، روش، نتیجه و منابع در محیط Word باشد.

 

2. حداکثر طول مقاله 22 صفحه باشد.

 

3. در ابتدای مقاله، در یک صفحه نام ونام خانوادگی، محل کار، وابستگی شغلی و پست الکترونیکی (ایمیل)، تلفن و تمامی نویسندگان مقاله درج شود. (به انگلیسی و فارسی).

 

4. چکیده فارسی و انگلیسی به صورت ساختار یافته نوشته شود. (نمونه چکیده فارسی و انگلیسی در ادامه قرار داده شده است)

 

5. این مقاله به صورت سیاه و سفید منتشر می شود، بنابراین تمامی محتوای مقاله از جمله جدول ها و نمودار ها باید سیاه و سفید باشد.

 

6. لطفا در هنگام ارسال مقاله اطلاعات فراداده مقاله را با دقت و کامل درج نمایید.

 

7. از روش APA برای استناد دهی مقالات استفاده نمایید.

 

8. مقاله باید با توجه به آیین نگارش زبان فارسی نوشته شود و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی در پایین هر صفحه پانویس شود.

 

9. برای ارسال مقاله ابتدا در وبگاه مجله ثبت نام نمایید، سپس مقاله خود را از طریق وبگاه ارسال کنید.

 
دانلود فایل های راهنما
راهنمای تنظیم و نگارش مقاله جهت چاپ در پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

قالب مقاله چاپی در پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

دستورالعمل نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نمونه چکیده ساختار یافته فارسی و انگلیسیاین مجله توسط دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منتشر می شود